232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
av
jog
ikt
b
BELB
egy

Gyermekek szexuális zaklatása elleni küzdelem

Összefoglaló:

A felhívás célja, hogy az európai uniós szereplőket a gyermekek elleni szexuális visszaélések elleni hatékonyabb küzdelmet támogató stratégiai célkitűzések megvalósításában támogassa.

Célok:

A felhívás célja, hogy az európai uniós szereplőket a gyermekek elleni szexuális visszaélések elleni hatékonyabb küzdelmet támogató stratégiai célkitűzések megvalósításában támogassa. Ezzel összefüggésben olyan pályázatok benyújtására kerülhet sor, amelyek az alábbi két prioritás egyikére irányulnak:
1. Prioritás: A gyermekek szexuális zaklatásának megelőzése, és segítségnyújtás az áldozatok számára.Ezzel összefüggésben különösen a következő tevékenységek megvalósítására nyílik lehetőség:
• a gyermekek online és offline szexuális zaklatásának megelőzését szolgáló intézkedések kidolgozása, végrehajtása, és hatékonyságuk értékelése, a bűnelkövetőknek szóló programokra helyezett hangsúllyal,
• olyan kezdeményezések kidolgozása, végrehajtása és hatékonyságának értékelése, amelyek célja annak biztosítása, hogy a gyermekek szexuális zaklatásának áldozatai megfelelő holisztikus támogatásban részesüljenek,
• a megelőzés és az áldozattámogatás terén mutatkozó hiányosságok és igények feltárására irányuló kutatás kidolgozása, melynek során a tervezett kutatási tevékenységek és azok gyakorlati alkalmazása közötti kapcsolat is meghatározásra kerül.
2. Prioritás: A bűnüldöző és igazságszolgáltatási hatóságok kapacitásfejlesztése a gyermekek szexuális zaklatása elleni hatékony küzdelem érdekében. Ezzel összefüggésben különösen a következő tevékenységek megvalósítására nyílik lehetőség:
• a bűnüldöző és/vagy igazságszolgáltatási hatóságok kapacitásának növelése a bűncselekmények kivizsgálása és a vádelemelés elősegítése érdekében, például a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok felderítését, az áldozatok vagy az elkövetők felkutatását/azonosítását, valamint az elkövetők által használt darknet és peer to peer hálózatokban történő nyomozati munkát támogató nyomozati és kriminalisztikai eszközök fejlesztése, tesztelése és telepítése révén
• a gyermekek szexuális bántalmazásának megelőzését, vagy proaktív felderítését és jelentését támogató technikai eszközök fejlesztése a releváns online szolgáltatók számára
• a magánszervezetek és bűnüldöző és/vagy igazságügyi hatóságok közötti együttműködés megerősítése a gyermekek szexuális zaklatásának megakadályozása, felderítése, kivizsgálása érdekében.

Pályázati azonosító: ISF-2021-TF1-AG-CYBER
Státusz: lejárt
Határidő: 2022.02.24.
Keretösszeg: 16 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 90%
Konzorciumi előírás:

A pályázatokat a következőknek kell benyújtaniuk:

legalább 3 pályázó (kedvezményezettek; nem kapcsolt szervezetek) 3 különböző jogosult országból.

NEM pályázhatnak koordinátornak:

EU-tagállamban letelepedett profitorientált szervezetek,

EU-n kívüli országokban letelepedett szervezetek (beleértve a nemzetközi szervezeteket is)

Feltöltés ideje: 2022. 01. 20.
Határidő:
2022.02.24.
Kiírás neve magyarul:
Gyermekek szexuális zaklatása elleni küzdelem
Kiírás neve angolul:
CYBER
Program:
Internal Security Fund ISF Belső Biztonsági Alap
Alprogram:
Internal Security Fund ISF Belső Biztonsági Alap