13 különböző nyitott pályázat
2022. december 05.
Pályázati szűrő
okt
sze

Partnerség a kiválóságért - Szakképzési Kiválósági Központok

Összefoglaló:

A pályázati konstrukció a szakképzési kiválósági központok nemzetközi együttműködési hálózatainak fokozatos létrehozását és fejlesztését támogatja, hozzájárulva az innovációt, a regionális fejlesztést és a társadalmi befogadást szolgáló készségek ökoszisztémáinak létrehozásához.

Célok:

A pályázati konstrukció a szakképzési kiválósági központok nemzetközi együttműködési hálózatainak fokozatos létrehozását és fejlesztését támogatja, hozzájárulva az innovációt, a regionális fejlesztést és a társadalmi befogadást szolgáló készségek ökoszisztémáinak létrehozásához.

A szakképzési kiválósági központokról szóló kezdeményezés támogatja a szakképzési kiválóság alulról felfelé építkező megközelítését, amelyben a helyi érdekelt felek széles köre vesz részt. Lehetővé teszi a szakképzést nyújtó intézmények számára, hogy gyorsan hozzáigazítsák a készségkínálatot a változó gazdasági és társadalmi igényekhez. A szakképzési kiválósági központok helyi viszonyok között működnek, és az innovációt, a regionális fejlesztést és a társadalmi befogadást szolgáló készség-ökoszisztémák gerincét alkotják, miközben nemzetközi együttműködési hálózatokon keresztül együtt dolgoznak más országok szakképzési kiválósági központjaival.

Lehetőséget biztosítanak a fiatalok alapképzésére, valamint a felnőttek továbbképzésére és átképzésére a dinamikus munkaerőpiac igényeinek megfelelő rugalmas és időszerű képzési kínálat révén, a zöld és digitális átállással összefüggésben. A vállalatokkal és különösen a kis- és középvállalkozásokkal való szoros együttműködés révén katalizátorként működnek a helyi üzleti innovációban.

A szakképzési kiválóság magas színvonalú készségeket és kompetenciákat biztosít, amelyek minőségi foglalkoztatást és egész életen át tartó lehetőségeket eredményeznek, és amelyek megfelelnek az innovatív, inkluzív és fenntartható gazdaság igényeinek.

A szakképzési kiválóság javasolt koncepcióját tanulóközpontú, holisztikus megközelítés jellemzi, amelyben a szakképzés:

 • A készségek ökoszisztémáinak elválaszthatatlan részét képezi, és hozzájárul a regionális fejlesztéshez, az innovációhoz, az intelligens szakosodáshoz és a klaszterekre vonatkozó stratégiákhoz, valamint az egyes értékláncokhoz és ipari ökoszisztémákhoz;
 • Része a tudásháromszögeknek és szorosan együttműködik más oktatási és képzési szektorokkal, valamint az adott közösséggel, a kreatív és üzleti oldallal;
 • Lehetővé teszi a tanulók számára, hogy magas színvonalú, minőségbiztosításon alapuló szolgáltatás révén szakképzési (szakmaspecifikus) és kulcskompetenciákat egyaránt elsajátítsanak;
 • A munka világával kialakítja a partnerségek innovatív formáit, és támogatja az oktatásban és képzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók/folyamatos szakmai fejlődését, az innovatív pedagógiai módszereket, a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitását, valamint a szakképzés nemzetközivé válását célzó stratégiákat.
 • A partnerségeknek legalább 8 teljes jogú partnert kell bevonniuk legalább 4 uniós

  tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból (amelyek legalább 2 uniós

  tagállamot foglalnak magukban).

  Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
  Pályázati azonosító: ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE
  Státusz: lejárt
  Határidő: 2022.09.07.
  Keretösszeg: 48 000 000 EUR
  Támogatási forma: Vissza nem térítendő
  Konzorciumi előírás:

  Valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények és adott esetben egyéb oktatási és/vagy nem oktatási partnerek konzorciuma nyújtja. A konzorciumban legalább három felsőoktatási intézmény vesz részt három különböző országból, amelyek közül legalább kettőnek uniós tagállamnak vagy a programhoz társult harmadik országnak kell lennie.

  Feltöltés ideje: 2021. 12. 03.
  Határidő:
  2022.09.07.
  Kiírás neve magyarul:
  Partnerség a kiválóságért - Szakképzési Kiválósági Központok
  Kiírás neve angolul:
  Partnership for Excellence - Centres of Vocational Excellence
  Program:
  Erasmus+
  Alprogram:
  Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices