232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
eup
jog
jog

Globális kormányzás egy átalakuló világban: normák, intézmények, szereplők

Összefoglaló:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek az Európai Unió multilateralizmus átalakításában és védelmében játszott szerpének megerősítéséhez, valamint a transznacionális demokrácia felé történő átmenetet elősegítő politikai ajánlások, intézményi keretek, eszköztárak, narratívák és módszerek kidolgozásához járulnak hozzá.

Célok:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek az Európai Unió multilateralizmus átalakításában és védelmében játszott szerpének megerősítéséhez, valamint a transznacionális demokrácia felé történő átmenetet elősegítő politikai ajánlások, intézményi keretek, eszköztárak, narratívák és módszerek kidolgozásához járulnak hozzá. Ezzel összefüggésben a közelmúlt fejleményei tükrében a megvalósítás során az együttműködés globális és európai hagyományainak újratervezését, megújítását és újjáélesztését biztosító javaslat kidolgozására kerülhet sor, elsősorban olyan normák, intézmények és szereplők azonosításával, melyek jóval robusztusabb és hatékonyabb multilateralizmus létrejöttéhez járulhatnak hozzá. Vizsgálandó a határon átnyúló kormányzásban való többszintű részvételi módozatok és lehetőségek felmérése és értékelés. A benyújtásra kerülő pályázatok többek között a következő területekre fókuszálhatnak:

 • a szabályokon alapuló globális rendszer formális jogi és intézményi felépítésének megerősítése előtt álló akadályok és a bennük rejlő lehetőségek azonosítása;
 • normatív és empirikus módszerek segítségével a működő intézmények megerősítési módozatainak elemzése, a nem működő intézmények helyettesítési lehetőségeinek feltérképezése, valamint a hiányzó intézményekre tett javaslatok megfogalmazása;
 • a részvétel és képviselet azon új szereplőinek, normáinak és folyamatainak azonosítása (például helyi hatóságok, közösségi alapú szervezetek, szakszervezetek, ifjúság, nők jogai és általában a civil társadalmi szervezetek, a polgárok), melyek a multilaterális intézmények legitimitását, átláthatóságát, reprezentativitását és hatékonyságát növelhetik;
 • más nemzetközi erők (például USA, Kína, India, Oroszország) globális kormányzás új kollektív normáinak terjesztése terén azonosítható érdekeinek és stratégiáinak elemzése, annak feltárása, hogy ezen érdekek és stratégiák mely területeken minősülnek összeegyeztethetetlennek az Európai Unió értékeivel illetve hosszútávú érdekeivel.
 • Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
  Pályázati azonosító: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-09
  Státusz: lejárt
  Határidő: 2022.04.20.
  Keretösszeg: 9 000 000 EUR
  Támogatási forma: Vissza nem térítendő
  Támogatási intenzitás: 100%
  Kedvezményezett:
  Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
  Konzorciumi előírás:

  A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

  Feltöltés ideje: 2021. 11. 11.
  Határidő:
  2022.04.20.
  Kiírás neve magyarul:
  Globális kormányzás egy átalakuló világban: normák, intézmények, szereplők
  Kiírás neve angolul:
  Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors
  Program:
  Horizon Europe
  Alprogram:
  Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom - Culture, Creativity and Inclusive Society