232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
tt
egy

A hagyományok, értékek és hiedelmek által meghatározott közfelfogás szerepe az európai társadalmak és politika alakításában a 21. században

Összefoglaló:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek a polgárok Európával kapcsolatos felfogását befolyásoló tényezők (például értékek, normák, hagyományok, hiedelmek, történelmi múlt, mentalitás, életkor, nemi hovatartozás) mélyreható vizsgálatára irányulnak, az európai integrációs folyamatra gyakorolt hatásaik jobb megértése érdekében.

Célok:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek a polgárok Európával kapcsolatos felfogását befolyásoló tényezők (például értékek, normák, hagyományok, hiedelmek, történelmi múlt, mentalitás, életkor, nemi hovatartozás) mélyreható vizsgálatára irányulnak, az európai integrációs folyamatra gyakorolt hatásaik jobb megértése érdekében. Ezzel összefüggésben azon tényezők azonosítására és vizsgálatára kerülhet sor, amelyek az emberek Európával kapcsolatos elképzeléseit befolyásolják, illetve alakítják különböző földrajzi, politikai, vagy társadalmi-gazdasági körülmények között. A kutatás keretében az értékek és a társadalmi-politikai magatartás veszélyhelyzetek és gazdasági válságok (például COVID19 világjárvány) észlelése illetve kezelése terén betöltött szerepének vizsgálatára is ki kell, hogy terjedjen. A COVID19 világjárvány, valamint a helyreállítási időszak során felhalmozott tapasztalatok segítségével a jövőbeli válságok kezelését támogató szakpolitikai forgatókönyvek kialakítására kell, hogy sor kerüljön. Elvárás továbbá, hogy a kutatás eredményeként a polgárokhoz közelebb álló, és különösen a fiatalok értékrendjét képviselő európai uniós politikák kialakítását támogató ajánlások megfogalmazása is megvalósuljon.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
Pályázati azonosító: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03
Státusz: lejárt
Határidő: 2022.04.20.
Keretösszeg: 9 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 11. 11.
Határidő:
2022.04.20.
Kiírás neve magyarul:
A hagyományok, értékek és hiedelmek által meghatározott közfelfogás szerepe az európai társadalmak és politika alakításában a 21. században
Kiírás neve angolul:
The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom - Culture, Creativity and Inclusive Society