232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
egy

A versenyképes, igazságos és fenntartható európai zenei ökoszisztéma létrehozása

Összefoglaló:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek a zene gazdasági és társdalami értékének megragadását támogató új módszertanok kidolgozásához, az európai zenei ágazat teljesítményének értékelésére alkalmas indikátorok létrehozásához, valamint a zeneipar átláthatóságához járulnak hozzá.

Célok:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek a zene gazdasági és társdalami értékének megragadását támogató új módszertanok kidolgozásához, az európai zenei ágazat teljesítményének értékelésére alkalmas indikátorok létrehozásához, valamint a zeneipar átláthatóságához járulnak hozzá. Ezzel összefüggésben a zenei ágazat gazdasági hatásának megragadására alkalmas statisztikai adatok és módszerek javítása az elsődleges szempont. Az ágazat gazdasági súlyának felmérése érdekében a megvalósítás során a nemzeti és európai zenei repertoárok kapcsán jelenleg hiányzó definíciók, valamint olyan módszertan kidolgozására kell, hogy sor kerüljön, amelynek segítségével a mikro-vállalkozásként működő szakemberekre, valamint a zenei anyagokhoz való ingyenes hozzáférést biztosító digitális platformokra vonatkozó, a jelenlegi hivatalos európai statisztikák által nem tükrözött adatok és információk is értékelhetővé válnak. A kutatás során a COVID19 világjárvány zenei ágazatra gyakorolt hatásának vizsgálatára is sor kell, hogy kerüljön. A támogatásban részesülő pályázatok keretében a streaming szolgáltatások gazdasági modelljei, az ágazatra, valamint a zenei alkotókra gyakorolt hosszútávú potenciális hatásuk is vizsgálandó. További kutatási területként jelentik meg annak elemzése, hogy a COVID19 járvány milyen hatással volt az élő zenei rendezvényekre, azok lemondásával a fogyasztás milyen mértékben csatornázódott át streaming szolgáltatások felé. A megvalósítás során vizsgálandók a közösségi média felületek és új közösségi médiacsatornák által a zenei ágazatra gyakorolt jövőbeli gazdasági hatások, valamint kidolgozásra és értékelésre kell, hogy kerüljenek a zene társadalmi hatásának becslését támogató megfelelő módszerek is.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
Pályázati azonosító: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-05
Státusz: lejárt
Határidő: 2022.04.20.
Keretösszeg: 9 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 11. 11.
Határidő:
2022.04.20.
Kiírás neve magyarul:
A versenyképes, igazságos és fenntartható európai zenei ökoszisztéma létrehozása
Kiírás neve angolul:
Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom - Culture, Creativity and Inclusive Society