232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő

A műtárgyak és kulturális javak antropogén eredetű veszélyektől való védelme

Összefoglaló:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek a kulturális javak védelmét, azonosítását és nyomonkövethetőségét támogató roncsolásmentes módszerek és digitális eszközök létrehozásához, az európai veszélyeztetett kulturális örökség védelméhez, felkutatásához, helyreállításához és eredetének feltárásához járulnak hozzá.

Célok:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek a kulturális javak védelmét, azonosítását és nyomonkövethetőségét támogató roncsolásmentes módszerek és digitális eszközök létrehozásához, az európai veszélyeztetett kulturális örökség védelméhez, felkutatásához, helyreállításához és eredetének feltárásához járulnak hozzá. Ezzel összefüggésben a megvalósítás során olyan megelőző módszerek és/vagy technológiák azonosítására kell, hogy sor kerüljön, amelyek segítségével a kulturális javak jelölése, valamint digitális vizsgálata, továbbá azonosítása roncslásmentes módon valósulhat meg. A fejlesztéssel érintett technológiákkal szemben elvárás, hogy fenntarthatók legyenek, lehetőség szerint nehéz és költséges felszerelés használata nélkül. A meglevő kutatási eredményekre, hálózatokra és együttműködési lehetőségekre alapozva a pályázatok a kulturális örökség eredetkutatásához, valamint a releváns érdekeltek (például műkereskedők, aukciós házak, politikai döntéshozók, bűnüldöző szervek, egyéb érdekeltek, illetve polgárok) mobilizálásához is hozzá kell, hogy járuljanak.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
Pályázati azonosító: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07
Státusz: lejárt
Határidő: 2022.04.20.
Keretösszeg: 12 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 11. 11.
Határidő:
2022.04.20.
Kiírás neve magyarul:
A műtárgyak és kulturális javak antropogén eredetű veszélyektől való védelme
Kiírás neve angolul:
Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom - Culture, Creativity and Inclusive Society