232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
ee
eup
jog

Az EU Alapjogi Chartájával kapcsolatos kapacitásépítés és tudatosság előmozdítása, valamint a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogok megsértésével kapcsolatos stratégiai perekkel kapcsolatos tevékenységek

Összefoglaló:

A pályázatban közzétett támogatás védi, előmozdítja és felhívja a figyelmet a jogokra azáltal, hogy pénzügyi támogatást nyújt azon civil társadalmi szervezeteknek, amelyek helyi, regionális, nemzeti és transznacionális szinten tevékenykednek e jogok előmozdításában és ápolásában.

Célok:

Jelen pályázati felhívás célja a kapacitásépítés és az EU Alapjogi Chartájának népszerűsítése, valamint a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogok megsértésével összefüggő stratégiai perekkel kapcsolatos tevékenységek támogatása.

A pályázatban közzétett támogatás védi, előmozdítja és felhívja a figyelmet a jogokra azáltal, hogy pénzügyi támogatást nyújt azon civil társadalmi szervezeteknek, amelyek helyi, regionális, nemzeti és transznacionális szinten tevékenykednek e jogok előmozdításában és ápolásában. Így erősíti az uniós értékek védelmét és előmozdítását, tiszteletben tartását, valamint hozzájárul a jogállamiság, egy demokratikusabb Unió, a demokratikus párbeszéd, az átláthatóság és a jó kormányzás felépítéséhez.

A felhívás keretében támogatott uniós szakpolitikai kezdeményezések a következők: európai demokrácia cselekvési terv, jogállamisági jelentés, stratégia az Alapjogi Charta alkalmazásának megerősítésére az EU-ban.

A projekteknek a következő, 2022-re meghatározott szakpolitikai prioritások egyikével (vagy mindkettővel) foglalkozniuk kell:

1. Az EU Alapjogi Chartájával kapcsolatos kapacitásépítés és figyelemfelkeltés

Hozzájárulás az EU Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) hatékony és koherens alkalmazásához, összhangban a Charta EU-n belüli alkalmazásának megerősítésére és az alapvető jogok kultúrájának előmozdítására irányuló stratégiával a tagállamokban.

2. Stratégiai perekkel kapcsolatos tevékenységek

A gyakorló szakemberek, jogi szakemberek, civil társadalmi szervezetek és független emberi jogi testületek tudásának és képességének erősítése, azért hogy hatékonyan vegyenek részt a nemzeti és európai szintű peres eljárásokban, valamint javítsák az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést és az uniós jog, köztük a Charta szerinti jogok érvényesítését, a képzés, a tudásmegosztás és a bevált gyakorlatok cseréje révén.

A felhívásban közzétett pályázat várható eredménye:

  • a civil szervezetek, a nemzeti emberi jogi intézmények (NHRI-k), az esélyegyenlőségi szervek, az ombuds-intézmények és a tagállami hatóságok nagyobb ismertsége és jobb használata a Chartában;
  • jobb ismeretek a rendelkezésre álló jogorvoslati mechanizmusokról és arról, hogy miként lehet azokat a legjobban kihasználni a jogtulajdonosok érdekében;
  • a civil szervezetek, az NHRI-k, az esélyegyenlőségi szervek, az ombuds-intézmények és a tagállami hatóságok közötti jobb együttműködés a Chartával kapcsolatos kérdésekben;
  • a civil szervezetek, az NHRI-k, az esélyegyenlőségi testületek és az Ombuds Intézmények nagyobb képessége a peres stratégia kidolgozására, valamint az azzal kapcsolatos kommunikációra és érdekképviseletre, valamint a stratégiai peres ügyek nemzeti bíróságok és az Európai Bíróság elé terjesztésére.
Pályázati azonosító: CERV-2022-CHAR-LITI
Státusz: lejárt
Határidő: 2022.02.24.
Keretösszeg: 2 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 90%
Konzorciumi előírás:

A pályázatokat legalább 1 pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania (kedvezményezettek; nem kapcsolt szervezetek).

Feltöltés ideje: 2021. 11. 05.
Határidő:
2022.02.24.
Kiírás neve magyarul:
Az EU Alapjogi Chartájával kapcsolatos kapacitásépítés és tudatosság előmozdítása, valamint a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogok megsértésével kapcsolatos stratégiai perekkel kapcsolatos tevékenységek
Kiírás neve angolul:
Promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights and activities on strategic litigation relating to democracy, the rule of law and fundamental rights breaches
Program:
Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) - Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek Program (CERV)
Alprogram:
Citizens' engagement and participation - A polgárok elkötelezettsége és részvétele