232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
eup
jog
jog

Az átalakulóban levő képviseleti demokrácia

Összefoglaló:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek a jelenlegi politikai és társadalmi fejlemények európai képviseleti demokráciára gyakorolt közép- és hosszútávú hatásai vonatkozásában átfogó információk összegyűjtéséhez, valamint a politikai intézményekbe vetett bizalom növelését elősegítő szakpolitikai ajánlások, eszközök, narratívák és módszertanok kidolgozásához járulnak hozzá.

Célok:

A téma keretében olyan pályázatok támogatására kerül sor, amelyek a jelenlegi politikai és társadalmi fejlemények európai képviseleti demokráciára gyakorolt közép- és hosszútávú hatásai vonatkozásában átfogó információk összegyűjtéséhez, valamint a politikai intézményekbe vetett bizalom növelését elősegítő szakpolitikai ajánlások, eszközök, narratívák és módszertanok kidolgozásához járulnak hozzá. Ezzel összefüggésben többek között a következő tevekénységek megvalósítására kerülhet sor:

 • robusztus és átfogó tudásbázis létrehozása a képviseleti demokrácia politikai intézményeibe (pl. pártok, vezetők, az igazságszolgáltatás, szociális partnerek, intézményesített társadalmi párbeszéd) vetett bizalmat, illetve ezen intézmények megbízhatóságát érintő hosszú-távú változásokra vonatkozóan;
 • az egyéni szintű változó szavazási attitűdök szélesebb körű politikai és kulturális diskurzushoz, valamint az új társadalmi mozgalmak és pártok megjelenéséhez való kapcsolódási pontjainak feltárása;
 • a változások mögötti kulcsfontosságú mozgatórugók átfogó elemzése (például társadalmi-gazdasági illetve kulturális változók figyelembe vételével);
 • az aktuális politikai jelenségeket formáló politikai véleménykülönbségek, valamint a történelmi örökséghez való kapcsolódásuk, továbbá a demokratikus rendszerekre gyakorolt előre látható negatív és pozitív hatásaik elemzése;
 • az összegyűjtött és elemzett információk alapján a politikai pártok intenzív digitalizáción alapuló környezetben megvalósuló fejlődésének megértését támogató új megközelítések kidolgozása;
 • a lehetséges szakpolitikai beavatkozásokat összegző, átfogó és transzparens eszközkészlet kidolgozása (például a politikai intézményekbe vetett bizalom növelését támogató az átláthatóságot elősegítő ajánlások, módszertanok.
 • Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
  Pályázati azonosító: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-08
  Státusz: lejárt
  Határidő: 2022.04.20.
  Keretösszeg: 9 000 000 EUR
  Támogatási forma: Vissza nem térítendő
  Támogatási intenzitás: 100%
  Kedvezményezett:
  Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
  Konzorciumi előírás:

  A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

  Feltöltés ideje: 2021. 11. 04.
  Határidő:
  2022.04.20.
  Kiírás neve magyarul:
  Az átalakulóban levő képviseleti demokrácia
  Kiírás neve angolul:
  Representative democracy in flux
  Program:
  Horizon Europe
  Alprogram:
  Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom - Culture, Creativity and Inclusive Society