0 különböző nyitott pályázat
2023. december 11.
Pályázati szűrő
tt
ikt
eh
dig
tud inf

TERVEZÉS

Összefoglaló:

A KIC szellemi, emberi, anyagi és pénzügyi erőforrásokat gyűjt, hogy olyan innovációs közösségeket, magas színvonalú tanterveket, induló vállalkozásokat, innovatív termékeket, szolgáltatásokat, technológiákat hozzon létre, amelyek révén hozzáadott értéket képviselő vállalkozásokat fejleszt és tart fenn.

Célok:

Az EIT European Institut of Innovation & Technology, Európai Innovációs és Technológiai Intézet) KIC ( Knowledge and Innovation Community, Tudás és Innovációs Közösség) olyan integrált partnerség lesz, amely vezető vállalatokat, felsőoktatási intézményeket, kutatószervezeteket és egyéb érdekelt feleket fog össze az innovációs folyamatban, hogy megbirkózzanak a sürgető társadalmi kihívásokkal a termékek, szolgáltatások és folyamatok fejlesztése, valamint az innovatív, vállalkozó szellemű egyének támogatása révén. A KIC összeköti a kiválóság-vezérelt innovációs központokat, a Co-location Centereket, hogy vezető kiválósági központokká váljanak, versenyezve és együttműködve más innovációs központokkal szerte a világon.

A KIC-nek hosszú távú innovációs és hatásvezérelt stratégiát kell követnie, amely üzleti logikával és eredményorientált megközelítéssel működik, hogy hozzájáruljon az EIT átfogó küldetésének, az EIT 2021-2027-es stratégiai menetrendjében meghatározott prioritások és a Horizon Europe programban meghatározott általános célkitűzések eléréséhez.

A kreativitás az innováció kulcsfontosságú mozgatórugója, és a CCSI-vel (Culture and Creative Sectors and Industries, Kulturális és Kreatív Ágazatok és Iparágak) foglalkozó KIC képes felszabadítani a művészi, kulturális alapú kreativitásban rejlő lehetőségeket, és elősegíteni Európa versenyképességének, fenntarthatóságának, jólétének és intelligens növekedésének megerősítését. A kulturális és kreatív ágazatokkal és iparágakkal foglalkozó TIT-nek (CCSI) foglalkoznia kell az EIT 2021–2027 közötti időszakra szóló stratégiai menetrendjében említett, az adott ágazaton belüli fő gazdasági és társadalmi kihívásokkal. Az EIT nem határozza meg előre a CCSI területén támogatható stratégiai részterületeket, a pályázókra bízza, hogy stratégiájukban fókuszterületeket javasoljanak. Az új EIT Tudás- és Innovációs Közösség hatókörével és témájával kapcsolatos további információkért töltse le a tájékoztatót .

A KIC világszínvonalú tevékenységek egész sorát fogja megvalósítani, összehozva a tudásháromszög különböző oldalairól (üzleti, oktatási és kutatási) szereplő szereplőket, amelyek a teljes innovációs értékláncot felölelik a kulturális és kreatív ágazatokon és iparágakon belül. A TIT tevékenységi portfóliója többek között a következőket tartalmazza: vállalkozói oktatási és képzési programok, kutatásvezérelt innovációs projektek, valamint induló és bővülő vállalkozások inkubációja és támogatása.

A KIC-nek szellemi, emberi, anyagi és pénzügyi erőforrásokat kell gyűjtenie annak érdekében, hogy értékes eredményeket hozzon létre, például innovációs közösségeket, magas színvonalú tanterveket, induló vállalkozásokat, innovatív termékeket, szolgáltatásokat, technológiákat, amelyek révén hozzáadott értéket képviselő vállalkozásokat fejleszt és tart fenn, fejleszti a szükséges kompetenciákat. az innováció és a vállalkozói szellem, valamint a főbb társadalmi kihívások megoldásainak kidolgozása.

A KIC várhatóan a következő hatásokkal jár majd:

  • technológiai/gazdasági/innovációs hatás a vállalatok létrehozásának és növekedésének befolyásolásával, valamint új innovatív megoldások létrehozásával a globális kihívások kezelésére, közvetlen és közvetett munkahelyteremtéssel, valamint további állami és magánbefektetések mozgósításával;
  • tudományos és oktatási hatás a humán tőke megerősítése a kutatás és innováció terén, az innovatív és vállalkozói készségek fejlesztése egyéni és szervezeti szinten, valamint a tudás és az innováció társadalmon belüli nyílt létrehozásának és terjesztésének előmozdítása;
  • társadalmi hatás, ideértve az EIT-közösségen belüli és azon kívüli szisztematikus megoldások megvalósításából adódó hatásokat, többek között a KIC-ek közötti tevékenységeken keresztül is, a kulturális és kreatív ágazatok és iparágak (CCSI) uniós szakpolitikai prioritásainak innovatív megoldások és a polgárok bevonása révén történő kezelése révén és a végfelhasználók, valamint az innovatív megoldások elterjedésének erősítése a társadalomban ezeken a területeken.

Végrehajtó ügynökség: EIT European Institut of Innovation & Technology Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Pályázati azonosító: HORIZON-EIT-2021-KIC-DESIGN-EITCCI
Státusz: lejárt
Határidő: 2022.03.24.
Támogatási forma: Visszatérítendő
Kedvezményezett:
Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet), Egyéni kutatók
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 10. 27.
Határidő:
2022.03.24.
Kiírás neve magyarul:
TERVEZÉS
Kiírás neve angolul:
DESIGN
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
Európai Innovációs és Technológiai Intézet - European Institute of Innovation and Technology