412 különböző nyitott pályázat
2021. december 09.
Pályázati szűrő
klv
kv
tv

A föld felkészítése az egészséges talajra: kapacitásépítés az elkötelezettség, a tájékoztatás és a tudás érdekében

Összefoglaló:

A pályázat célja fokozatos hálózatépítés és tudáscsere Európa -szerte a közösségek között regionális/helyi szinten a talaj egészségével kapcsolatban.

Célok:

 • A bővített kapacitások hatékony telepítése szoros együttműködésben a Mission törzshálózattal
 • Fokozott hálózatépítés és tudáscsere Európa -szerte a közösségek között regionális/helyi szinten a talaj egészségével kapcsolatban, figyelembe véve a különböző típusú földhasználatokat, valamint a meglévő és új élő laboratóriumokban és "világítótornyokban" végzett munka alapján;
 • A szakpolitika és a magánszféra döntéshozói jobban felkészültek a talajminőséggel kapcsolatos kérdések megválaszolására a földhasználat során, mivel jobban belelátnak a talaj-egészségügyi helyzetbe az európai régiókban, valamint javulnak az értékelési és elemzési és talaj-ellenőrzési képességek;
 • A társadalom minden szektora tájékozott és/vagy megalapozott döntéseket hozhat a talajgazdálkodással kapcsolatban, integrált on-line erőforrásokkal minden tagállamban és társult országban, valamint a bizonyítékokon alapuló információkhoz, adatokhoz, erőforrásokhoz és az oktatásban bevált gyakorlatokhoz való jobb hozzáférés révén és képzés;
 • A talajgondozással foglalkozó virtuális, több tudományterületet átfogó közösségeket a közösségi média segítségével hozzák létre, és teljes mértékben kihasználják a digitális eszközökben rejlő lehetőségeket.

A földi élet az egészséges talajtól függ. A talaj táplálékot, tiszta vizet és élőhelyeket biztosít a biológiai sokféleség számára, miközben hozzájárul az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességhez, beleértve a fokozott felkészültséget a szélsőséges időjárási eseményekre (aszályra és árvízre egyaránt). A legnagyobb szárazföldi élőhelyként a talaj egyedülálló ökoszisztéma, amely kritikus fontosságú a felszín alatti és a föld alatti biológiai sokféleség szempontjából, de a legkevésbé tanulmányozott. Részben a növekvő városi életmód eredményeként nagyon kevés a társadalom tudata a talajok fontosságáról, funkcióiról, a talaj egészségét fenyegető veszélyekről és arról, hogy mit lehet tenni ennek az értékes erőforrásnak a megőrzése érdekében. Az oktatás és a megértés hiánya gyakran megalapozza a talajromlást és a talajkapacitás elvesztését a tőlünk függő funkciók ellátásához.

Az élő laboratóriumok (LL) és a világítótornyok (LH) olyan helyekként jelennek meg a közösségek számára, amelyek különböző területeken közösen alkotnak, tesztelnek és előkelő megoldásokat kínálnak. A talajgazdálkodáson dolgozó LL -k és LH -k azonban még nem terjedtek el, és a meglévő tapasztalatokra vonatkozó információk szétszóródtak.

A tervezett tevékenységek megalapozzák a missziós tevékenységek gyors megkezdését a hivatalos jóváhagyást követően. A javaslatoknak ezért:

 • a regionális hatóságokkal, az érdekelt felekkel és a közösségekkel szoros együttműködésben azonosítani a „talajszükségleteket” (pl. állapot, fő problémák és fejlesztendő prioritási területek) a tagállamok és a társult országok számos ellentétes régiójában a különböző földhasználati rendszerek kezelése érdekében. A talajok állapotáról és a talaj egészségével kapcsolatos fő kihívásokról szóló betekintésnek kiindulópontnak kell lennie az élő laboratóriumokban és világítótornyokban végrehajtandó prioritási intézkedésekre és tevékenységekre vonatkozó ajánlások kiindulópontjaként;
 • eszközöket dolgoz ki a talaj -egészségügy terén regionális/helyi szinten tevékenykedő közösségek hálózatépítésének és tudáscseréjének támogatására, valamint gyakorlati közösségek (CoP) létrehozása az adott régiókban . Ennek magában kell foglalnia a jelenlegi és a feltörekvő Living Labok és világítótornyok feltérképezését, amelyek különböző típusú földhasználatokra irányulnak (pl. Mezőgazdaság, erdészet, városi és természeti területek). Az élő laboratóriumok és világítótornyok feltérképezésének biztosítania kell, hogy a talajok sokfélesége, a földhasználat, valamint a társadalmi-gazdasági és demográfiai feltételek tükröződjenek. A feltérképezés eredményeit interaktív térképen kell megjeleníteni, amely releváns információkat tartalmaz, például a kontextusról (földhasználat típusa, finanszírozási források stb.), A tevékenységekről és az érintett partnerekről;
 • „üzleti üzleti tervek” kidolgozása a Living Labs és Lighthouses számára (pl. a tulajdonjog, a finanszírozás, a célok és a tevékenységek meghatározása), figyelembe véve a NUTS 2 szintű különböző régiókat és a különböző földhasználatokat.
 • javítani kell a talajfelügyelet terén elért előrehaladás értékeléséhez és a Talajegészségügy és Élelmiszerbizottság által javasolt célkitűzések teljesítéséhez szükséges tudásbázis javítását. A tevékenységeket a tagállamok társult országaival és az EU Talajmegfigyelő Intézetével [2] szorosan együttműködve kell végrehajtani . Ezek többek között a harmonizált és rendszeres talajadat -gyűjtéstől, a közös meghatározásoktól és esetleg az egyes tagállamok és társult országok számára meghatározott küszöbértékektől függenek a misszió által javasolt talaj -egészségügyi mutatók tekintetében;
 • a meglévő online erőforrások összekapcsolása a talajinformációkkal, hogy minden tagállamban és társult országban egyetlen pontot biztosítson az információkhoz való hozzáféréshez (egyablakos ügyintézés a talajismerettel kapcsolatban). Tekintettel a talaj egészségének szisztematikus megközelítésére, az információnak ki kell terjednie a talajokra (pl. Szennyező forrásokra) kiható ágazatokra/tevékenységekre, valamint az egészségtelen talajok szélesebb körű hatásaival kapcsolatos információkra (pl. Víztestek). Ennek az egyablakos ügyintézésnek vagy platformnak különféle szervezeteket, projekteket és embereket kell összekötnie, amelyek hozzájárulnak a talaj fenntartható kezeléséhez azáltal, hogy népszerűsítik a talajvédőket különböző területeken/szerepekben/régiókban. Segítenie kell az „átmeneti ügynökök” azonosítását is, vagyis azokat az embereket, akik támogatják az észlelés, az értékek megváltoztatását,
 • kapcsolja össze ezt az egyablakos ügyintézést minden tagállamban és társult országban a „legjobb” online anyaggal, hogy inspirálja és összekösse a polgárokat a talaj-egészségügyi témákkal (pl. filmek, weboldalak, alkalmazások, játékok, oktatási eszközök). Az anyagnak különböző csoportokat kell megcéloznia, és helyi hivatalos nyelveken kell megjeleníteni. Linkeket kell létrehozni jó példákkal az európai és nemzetközi online anyagokhoz is;
 • a talajoktatás és a társadalmi innováció folyamatban lévő vagy újabb példáinak népszerűsítése és jutalmazása a talaj-egészségügy területén annak érdekében, hogy a lakosság jobban megértse a talajokat.

A feladatok végrehajtása során a projektnek ki kell használnia a különböző ágazatok partnereinek szakértelmét (pl. Kutatás, földgazdálkodók, beleértve a mezőgazdasági termelőket és erdészeket, oktatás, kommunikáció, polgárok és civil társadalom, élelmiszer- és nem élelmiszer-ipari ágazatok, területrendezési tervezők, hatóságok) és foglalkozzanak a talaj egészségével a különböző földhasználatok összefüggésében. Ez összhangban áll a javasolt gondozási talaj gondozás az élet gondozása megközelítéssel.

A javaslatoknak bizonyítaniuk kell a nyílt hozzáférés, a hosszú élettartam, a fenntarthatóság és a tudás és az eredmények interoperabilitása felé vezető utat, a KKK EU Talajmegfigyelő Intézetével való szoros együttműködés révén is.

Ezeknek a meglévő tevékenységekre kell épülniük, és biztosítaniuk kell az együttműködést a Horizont 2020 keretében megvalósuló releváns projektekkel, például az SMS -projekttel és az európai közös partnerségi EJP -talajjal. A tevékenységeknek figyelembe kell venniük az élő laboratóriumok megvalósítását is az esetleges jövőbeni agroökológiai partnerség keretében, amely előkészítés alatt áll. Ennek biztosítania kell a misszióhoz kapcsolódó élő laboratóriumok és a jövőbeli partnerség közötti kompatibilitást és együttműködést.

A tevékenységeknek támogatniuk kell a közelgő uniós talajstratégia célkitűzéseit, valamint a talaj -egészségügy területén folytatott egyéb fontosabb kezdeményezéseket is.

Ha a projektek műholdas földi megfigyelési, helymeghatározási, navigációs és/vagy kapcsolódó időzítési adatokat és szolgáltatásokat használnak, a kedvezményezetteknek igénybe kell venniük a Copernicust és/vagy a Galileo/EGNOS -t. Ezen kívül egyéb adatok és szolgáltatások is felhasználhatók.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
Pályázati azonosító: HORIZON-MISS-2021-SOIL-01-01
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.10.20.
Keretösszeg: 5 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 09. 16.
Határidő:
2021.10.20.
Kiírás neve magyarul:
A föld felkészítése az egészséges talajra: kapacitásépítés az elkötelezettség, a tájékoztatás és a tudás érdekében
Kiírás neve angolul:
Preparing the ground for healthy soils: building capacities for engagement, outreach and knowledge
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
MISSION - Adaption to Climate Change