232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
eh
keg

Elosztó rendszereket érintő következő generációs innovációs technológiák fejlesztése az okos hálózatok, energia-, valamint tárolórendszerek megújuló energiákkal való fokozott integrációjának elősegítése érdekében

Összefoglaló:

Pályázati forrás, mely a következő tevékenységeket támogatja: az energiatárolás technológiai fejlesztése, az energetikai hálózatok szinergiáinak hasznosítása, technológiai- és eszközhitelesítések kidolgozása, intelligens elektromos elosztóhálózat fejlesztése.

Célok:

A gyorsan fejlődő, globális versenytérben Európa számára különösen fontos, hogy a versenyképes, újgenerációs alacsony- és közepes feszültségű elosztóhálózati technológiák és szolgáltatások fejlesztése terén előrelépést tegyen. Ezen technológiáknak és szolgáltatásoknak olyan haladó megoldásokhoz kell vezetniük, amelyek lehetővé teszik a rendszer változó kereslethez való rugalmas alkalmazkodását, az „okos” hálózati, tároló- valamint energetikai rendszerintegrációt, ezzel egyidejűleg pedig biztosítják a rendszer működésének stabilitását, biztonságát. Ez különösen fontos szempont azt is figyelembe véve, hogy a különböző megújuló energiaforrások egyre nagyobb szerephez jutnak az elektromos energia előállításában.

A pályázati felhívás keretében az alábbi célterületek támogatására van lehetőség:

2016-ban:

  • Energiatárolás technológiai fejlesztése
  • Az energetikai hálózatok szinergiáinak hasznosítása, pl. energiából hő, megújuló energiából üzemanyag.

2017-ben:

  • Technológiai és eszközvalidációk a keresletre adott válasz előrejelzése érdekében (többek között: „okos” mérésekre alapozott szegmentáció, terhelés előrejelzése, innovatív és felhasználóbarát szolgáltatások a fogyasztók számára).
  • Intelligens elektromos elosztóhálózat: az elosztóhálózat optimalizálását szolgáló eszközök.
Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LCE-01-2016-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.02.14.
Keretösszeg: 20 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 03. 07.
Határidő:
2017.02.14.
Kiírás neve magyarul:
Elosztó rendszereket érintő következő generációs innovációs technológiák fejlesztése az okos hálózatok, energia-, valamint tárolórendszerek megújuló energiákkal való fokozott integrációjának elősegítése érdekében
Kiírás neve angolul:
Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and energy system integration with increasing share of renewables: distribution network
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges