239 különböző nyitott pályázat
2021. október 19.
Pályázati szűrő
emd

Múzeumok és más kulturális intézmények részvételen alapuló irányításának és fenntartható finanszírozásának új módjai

Célok:

A felhívás tárgyában benyújtott kutatási és innovációs pályázatokban fel kell tárni azokat az utakat, amelyek mérsékelik a napjainkban a múzeumokat és más kulturális intézményeket, valamint a körülöttük található teljes ökoszisztémát érintő kihívásokat, beleértve a koronavírus pandémia társadalmi és gazdasági hatását. Módszereket és modelleket kell szolgáltatniuk a kulturális intézmények fenntartható finanszírozásához, miközben biztosítják az egyenlő és széles hozzáférést a kultúrához, az örökséghez és a kulturális javakhoz. A hangsúlyt a helyi múzeumok szerepére kell fektetni, valamint a részvételen alapuló kulturális menedzsment új módozataira annak érdekében, hogy segítsék a múzeumok és más kulturális intézmények teljes beágyazódását a városok életébe, ugyancsak figyelembe véve a különbségeket a metropoliszok és a kisvárosok között. Az új irányítási és finanszírozási modell részeként egy digitális stratégiát lehet kidolgozni, beleértve a tudás és létesítmény megosztás fenntartható módjait abból a célból, hogy mind a tárgyi, mind az immateriális kulturális örökség műtárgyairól és gyűjteményeiről, és azokon keresztül kommunikálni lehessen. Javasolt, hogy a pályázatokban szerepeljen a helyi, regionális és nemzeti közösségek és hatóságok szoros interakciója, továbbá a kutatóintézetekkel, ezenkívül, a kulturális és kreatív ágazat érdekcsoportjaival folytatott együttműködés annak érdekében, hogy a nyilvánosság és különösen a fiatalok érdeklődését felkeltsék.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
Pályázati azonosító: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.10.07.
Keretösszeg: 9 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 08. 05.
Határidő:
2021.10.07.
Kiírás neve magyarul:
Múzeumok és más kulturális intézmények részvételen alapuló irányításának és fenntartható finanszírozásának új módjai
Kiírás neve angolul:
New ways of participatory management and sustainable financing of museums and other cultural institutions
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom - Culture, Creativity and Inclusive Society