142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

Koordinációs és támogató intézkedések a jövőbeli és kialakulóban lévő technológiák témakörben

Összefoglaló:

A pályázati felhívás célja, hogy Európa az interdiszciplináris, tudományágak közötti együttműködést megvalósító kutatások fellegvárává váljon a jövőbeli és kialakulóban lévő technológiák terén.

Célok:

A pályázati felhívás célja, hogy Európa az interdiszciplináris, tudományágak közötti együttműködést megvalósító kutatások fellegvárává váljon a jövőbeli és kialakulóban lévő technológiák terén. Ezen technológiák megteremtik Európa jövőbeni versenyképességének és növekedésének alapjait, továbbá az elkövetkező évtizedek során a társadalom számára valódi változást hoznak. A benyújtott pályázatoknak az alábbi tématerületek közül egyet kell tartalmazniuk:

FET kommunikáció: A tématerületre benyújtott pályázatok számára a cél az, hogy a FET keretében megvalósuló kutatási projektek eredményei a lehető legszélesebb körben, úgymint a kutató közösségek, diákok, a média, politikai szereplők, üzleti élet szereplői, és a nagyközönség körében, ismertté váljanak.

FET tudás-átadás: A jövőbeli és kialakulóban lévő technológiákhoz kapcsolódó tudományterületeket és technológiákat, innovációkat, valamint az ezzel a témakörrel foglalkozó interdiszciplináris közösségek megerősítését, felépítését szolgáló azon pályázati elképzeléseket támogatják, melyek például kutatási ütemtervek készítését, formális és informális tanulást illetve tudásátadást, a kutatásokban résztvevő tudományágak körének bővítését segítik elő az érdekeltek széles körű bevonásával.

FET konferencia: A negyedik Európai FET Konferencia és Kiállítás megszervezésének támogatása. A benyújtott pályázatok a konferenciát előkészítő kommunikációs tevékenységekre, helyi szervezési feladatokra, a lebonyolítás támogatására és a konferenciát követő follow-up tevékenységekre vonatkozhatnak. A konferencia tervezett időpontja: 2018 eleje.

FET innovációs üvegház: Az innovációt előmozdító olyan tevékenységeket támogatnak, amelyek elősegítik a FET területen zajló kutatási eredmények ipari, illetve társadalmi hasznosítását.
Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: FETOPEN-02-2016
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.05.11.
Keretösszeg: 3 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

Konzorciumi pályázás esetén a résztvevőknek minimum három különböző EU tagországból vagy H2020 társult országból érkezzenek.

A Koordinációs és Támogató Intézkedés esetén egy arra jogosult köz- vagy magánszervezet önállóan is pályázhat.

Feltöltés ideje: 2016. 03. 07.
Határidő:
2016.05.11.
Kiírás neve magyarul:
Koordinációs és támogató intézkedések a jövőbeli és kialakulóban lévő technológiák témakörben
Kiírás neve angolul:
FET-Open Coordination and Support Actions
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science