0 különböző nyitott pályázat
2023. március 22.
Pályázati szűrő
ikt
nka
gyf
űt
köz, mob
b
dig
egy
tud inf
JRC
vár

Globális együttműködés a FAIR adatvédelmi politikák és gyakorlat területén

Célok:

A tudomány értékének teljes mértékű kihasználása érdekében a kutatási adatoknak FAIR-nek kell lenniük, azaz: megtalálhatónak, hozzáférhetőnek, interoperábilisnak és újrafelhasználhatónak.

Felismerték, hogy a FAIR adatok alapvető szerepet játszanak a nyílt tudomány céljainak megvalósításában, azaz a tudományos kutatás felgyorsításának fejlesztésében, a társadalom bevonásában, valamint a gazdasági növekedéshez való jelentős hozzájárulásban.

A pályázatokban támogatni kell az adatok és digitális tárgyak FAIR tulajdonságával kapcsolatos nemzetközi együttműködést tudományspecifikus jelleggel. A pályázóknak globálisan fel kell térképezniük a jelenlegi kezdeményezéseket és legjobb gyakorlatokat egy adott tudományterületen, továbbá meg kell könnyíteniük a legjobb gyakorlatok cseréjét a tudományterületek között. Támogatniuk kell az esettanulmányokat és kísérleti projekteket a területspecifikus és területtől független, FAIR gyakorlatra irányuló ajánlások megvalósítása céljából (RDA, CODATA stb.). Sajátságos tudományterületeken, valamint különböző tudományterületeket átívelve a FAIR tulajdonságok növelése céljából interoperábilis szabványokat és útmutatókat kell kidolgozni, kikísérletezni és lehetőség szerint alkalmazni. Ezenkívül, felmérési és értékelései módszereket kell kifejleszteni a tudományterületeken belül a FAIR jellemzők jutalmazásához, valamint területspecifikus benchmarkokat kell létrehozni.

Az eredmények teljessége érdekében a pályázatoknak együtt kell működniük és összhangban állniuk az Európai Nyílt Tudományos Felhő (EOSC) Partnerség tevékenységeivel.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
Pályázati azonosító: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-41
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.09.23.
Keretösszeg: 2 000 000 EUR
Támogatási forma: Visszatérítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet), Egyéni kutatók
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 07. 21.
Határidő:
2021.09.23.
Kiírás neve magyarul:
Globális együttműködés a FAIR adatvédelmi politikák és gyakorlat területén
Kiírás neve angolul:
Global cooperation on FAIR data policy and practice
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
Widening Participation and Strengthening the European Research Area (WIDERA)