232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
klv
keg

Az éghajlatváltozással kapcsolatos szolgáltatások által teremtett hozzáadott érték hasznosítása

Összefoglaló:

Pályázati forrás, mely a klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatások demonstrációit, valamint az ezen szolgálatokra vonatkozó koncepcióterveket és az erre épülő kísérleteket segíti elő; mindennek esettanulmányok létrehozása, módszertani kérdések megoldása, felhasználói/szolgáltatói felület kialakítása és a klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatások relevanciájának tesztelése érdekében kell megvalósulnia.

Célok:

A klímaváltozás hatásaira csak úgy adható megfelelő válasz, ha valamennyi döntéshozatali szinten figyelembe veszik a klímára vonatkozóan rendelkezésre álló információkat. A döntések során elsődleges cél a kockázatok és költségek minimális szinten tartása, valamint a lehetőségek megragadása. A meteorológiai szolgálatok a rendelkezésre álló adatok, információk, modellek és módszertan segítségével megfelelő módon tudják támogatni olyan személyre szabott szolgáltatások és termékek létrehozását, amelyek segítségével a döntéshozatal, valamint az erre épülő tevékenységek valamennyi szintjén figyelembe vehetők a klímaváltozás hatásai.

A klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatások piacra juttatása a végfelhasználók által támasztott kereslet kiszolgálását feltételezi, valamint szükséges feltétel hozzá a szolgáltatók és a felhasználók közötti üzleti felhasználói felület kialakítása.

A tématerületet érintő speciális kihívás olyan, a klímaváltozásra épülő szolgáltatásokra vonatkozó koncepciók kidolgozása, amelyek felhasználásra már alkalmasak, vagy a jövőbeli továbbfejlesztés lehetőségeit rejtik. További elvárás ezen koncepciókkal szemben, hogy demonstrálják a klímára vonatkozó információk, illetve a kapcsolódó szolgáltatások felhasználásából származó, a végfelhasználók operatív döntéseiben megjelenő hozzáadott értéket.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SC5-01-2016-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.03.07.
Keretösszeg: 43 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 03. 07.
Határidő:
2017.03.07.
Kiírás neve magyarul:
Az éghajlatváltozással kapcsolatos szolgáltatások által teremtett hozzáadott érték hasznosítása
Kiírás neve angolul:
Exploiting the added value of climate services
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges