232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
nka
gyf
dig

Tudatosság bent

Összefoglaló:

A tudatosság új fogalmainak érvényesítése.

Célok:

A tudatosság évtizedek óta kiemelt helyet foglal el a mesterséges intelligencia kutatásában. A fejlődés nehéz volt, mert nehéz volt megegyezni abban, hogy pontosan mit jelent a tudatosság. A legtöbb kutatás egyetértene abban, hogy még nincs igazán tudatos mesterséges rendszerünk, a tudatosság sokkal több, mint egy szenzoros kifinomultság, és sokkal több, mint bármelyik mesterséges intelligencia, amilyennek ismerjük. De mi az, amit a felhasználó elvárhat egy olyan szolgáltatástól vagy eszköztől, amelynek „tudatos”?

A tudatosság legtöbb tudományos és filozófiai beszámolója emberi szubjektum perspektíváján és egyéni szinten alapul. A probléma mindenképpen releváns, mivel számos klinikai és kognitív állapot összekapcsolható a tudatosság kérdésével. A koncepció a feltörekvő technológiák szempontjából is releváns, mivel például azzal érveltek, hogy az emberek nem fogadják el a robotokat (vagy chatbotokat, vagy döntéstámogató rendszereket) megbízható partnerként, ha nem valamilyen tudatosságot és valódi megértést tulajdonít nekik.

Az egyéni emberközpontú tudatfelfogás akadályozza a tudatosság alkalmazását, mint bármely kellően összetett rendszer mérhető jellemzőjét. A tudatosság vizsgálata más fajokban és műtárgyakban, vagy még megfoghatatlanabb fogalmak, mint például a társadalmi tudatosság, új perspektívát igényel, amely sok rendszerre alkalmazható. Ez arra is szolgálhat, hogy megtámadja az inter-szubjektív tudatállapotot és tapasztalatot (azaz milyen egy olyan tudatos robotral való interakció, amely valószínűleg nem azonos az emberrel?), Vagy vonja be a tudattalan tárgyakat a tudatosság szférájába (pl. az idő tudatosítása anélkül, hogy az órára nézne).

A technológiák esetében a tudatosság elvei lehetővé tennék a komplex rendszerek mérnöki lépéseit, rugalmasabbá, önállóbbá és emberközpontúbbá téve azokat. A tudatosság előfeltétele a probléma vagy helyzet valós és kontextus szerinti megértésének, valamint az egyes cselekedetek (és azok következményeinek) az adott körülményekhez való igazításához. Végül a tudatosság az intelligens rendszerek koherens és céltudatos viselkedését, tanulását, alkalmazkodását és önfejlesztését szolgálja hosszabb ideig.

A javaslatok várható eredményei:

1. A tudatosság új fogalmai, amelyek alkalmazhatók az embertől eltérő rendszerekre, beleértve a technológiai rendszereket is, annak következményeivel, hogy miként lehet felismerni vagy mérni. Meg kell majd tisztázni a kapcsolatot többek között a komplexitás és tudatosság, az információs struktúra és reprezentáció, a környezet és annak észlelése, az elosztott versus centralizált tudatosság és az időtudat között. Ez jobb megközelítésekhez vezet a tudatosság szempontjainak meghatározásához különböző időbeli, térbeli, biológiai, technológiai és társadalmi léptékeken keresztül.

2. Mutassa be és érvényesítse az ilyen tudatosság szerepét és hozzáadott értékét egy olyan tudatos technológiában, műtárgyosztályban vagy szolgáltatásban, amelynek tudatossági jellemzői valóban más minőséget eredményeznek, például teljesítmény, rugalmasság, megbízhatóság vagy felhasználói igények szempontjából. tapasztalat. A konkrét várható eredmény a technológiák elvének bizonyítéka, amely messze meghaladja a technika jelenlegi állását, vagy egy laboratórium által validált prototípus, amely lehetővé teszi a javasolt technológia tudatosságának értékelését, adott esetben támaszkodva az idegtudományi és pszichológiai módszerekre, és adott esetben alkalmazási körben területeken. Példaként a projektek megvizsgálhatják a „bennfentes tudatosság” következményeit a biztonságosabb robotok vagy az önvezető autók számára, a kritikus infrastruktúra jobb rugalmasságát, a tudatzavarokat kompenzáló műtárgyakban, a döntéstámogatásban

3. A tudatosság tervezésének integratív megközelítését, annak technológiai eszköztárát, az igényeket és következményeket, valamint határait, beleértve az etikai és szabályozási követelményeket is. Pontosabban ebből a szempontból az e kihívás keretében finanszírozott projektek várhatóan együttműködnek és hozzájárulnak a szélesebb körű etikai, társadalmi és szabályozási vitához, mivel végső soron az új tudatossági koncepciók újrafogalmazhatják azt, hogy miként tekintünk az emberek közötti kapcsolatra , más fajok és intelligens technológiák. A kutatási tartalom nemi dimenzióját adott esetben figyelembe kell venni a felhasználói élmény maximalizálása érdekében.

Legalább 3 partnerrel nevezhető. A pályázatoknak meg kell felelniük a megbízható mesterséges intelligencia alapelveinek.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
Pályázati azonosító: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-01
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.10.27.
Keretösszeg: 132 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Feltöltés ideje: 2021. 07. 05.
Határidő:
2021.10.27.
Kiírás neve magyarul:
Tudatosság bent
Kiírás neve angolul:
Awareness Inside
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
Európai Innovációs Tanács - European Innovation Council