0 különböző nyitott pályázat
2023. március 22.
Pályázati szűrő
tud inf
díj2
JRC

MSCA doktori hálózatok 2021

Összefoglaló:

Az MSCA doktori hálózatok doktori programokat hajtanak végre egyetemek, kutatóintézetek és kutatási infrastruktúrák, vállalkozások, (kkv-k) és más társadalmi-gazdasági szereplők együttműködésével.

Célok:

Támogatott doktorjelölteknek:

  • Új kutatások és átadható kompetenciák, amelyek javítják a foglalkoztathatóságot és a karrierlehetőségeket az egyetemen és azon kívül;
  • Új ismeretek, amelyek lehetővé teszik az ötletek termékekké és szolgáltatássá alakítását, ahol releváns;
  • Fokozott hálózati és kommunikációs kapacitás a tudományos társaikkal, valamint a nagyközönséggel, amely növeli és szélesíti a kutatás és az innováció hatását.

A részt vevő szervezetek számára:

  • A doktori képzési programok és a szupervíziós rendszerek jobb minősége, relevanciája és fenntarthatósága;
  • Fokozott együttműködés és ismeretátadás az ágazatok és a tudományterületek között;
  • A képzési és kutatási tevékenységek fokozottabb integrációja a részt vevő szervezetek között;
  • Fokozott "Kutatás és Innováció" kapacitás;
  • Fokozott nemzetközivé válás és vonzerő;
  • Rendszeres visszajelzés a kutatási eredményekről a részt vevő szervezetek oktatásában és oktatásában.

Az MSCA doktori hálózatok doktori programokat valósítanak meg egyetemek, kutatóintézetek és kutatási infrastruktúrák, vállalkozások és más társadalmi-gazdasági szereplők együttműködésével Európa-szerte és azon kívül. Az MSCA doktori hálózatok valóban nyitottak a harmadik országok szervezetei részvételére a stratégiai nemzetközi partnerségek előmozdítása érdekében a kutatók képzésére és cseréjére.

Ezek a doktori programok válaszolni fognak a különböző "K + I" területek jól felismert igényeire, kiteszik a kutatókat az akadémiai és nem akadémiai szektorba, és képzést kínálnak a kutatással kapcsolatos, valamint az innováció és a hosszú távon releváns kompetenciák és kompetenciák terén. rövid távú foglalkoztathatóság (pl. vállalkozói szellem, az eredmények értékesítése, szellemi tulajdonjogok, kommunikáció). A doktori hálózatokra vonatkozó javaslatok tükrözhetik a résztvevő szervezetek közötti meglévő vagy tervezett kutatási partnerségeket.

A doktorjelöltek kiválasztási eljárásának nyíltnak, átláthatónak és érdemalapúnak kell lennie, összhangban a kutatók felvételére vonatkozó magatartási kódexszel. Az álláshirdetésnek (amelyet nemzetközileg, többek között az EURAXESS weboldalán kell hirdetni ) tartalmaznia kell a kutatónak felajánlott bruttó fizetést (a munkáltatói társadalombiztosítási járulékokat nem beleértve).

Az MSCA doktori hálózatait arra ösztönzik, hogy vezessenek ipari vagy közös doktori címet.

Ipari doktorátusok

Az ipari doktori fokozatok révén a doktorjelöltek kilépnek az akadémián kívülre, és fejlesztik az ipari és üzleti ismereteket azáltal, hogy egyetemi és nem akadémiai szervezetek közösen felügyelik őket, mindkettő ugyanabban az EU-tagállamban vagy a Horizon Europe társult országban hozható létre.

Közös doktori fokozatok

A közös doktori fokozatok a doktori képzésben a nemzetközi, ágazatok közötti és multidiszciplináris együttműködés rendkívül integrált típusát képviselik. Közös, kettős vagy többszörös doktori fokozatok odaítéléséhez vezetnek, amelyeket legalább két EU-tagállam vagy a Horizont Európa Társult Országok elismernek.

Irányítóbizottság

Minden MSCA doktori hálózatnak világosan meghatározott irányítóbizottsággal kell rendelkeznie, amely koordinálja az egész hálózatra kiterjedő képzési és kutatási tevékenységeket, valamint folyamatos kommunikációt és a bevált gyakorlatok cseréjét hozza létre a résztvevő szervezetek között a partnerség előnyeinek maximalizálása érdekében.

Képzési tevékenységek

Az MSCA doktori hálózatoknak ki kell aknázniuk a részt vevő szervezetek közötti komplementaritást, és elő kell mozdítaniuk az ismeretek megosztását és a hálózati tevékenységeket, például workshopok és konferenciák szervezése révén. A javasolt képzési tevékenységeknek meg kell felelniük a különböző K + I területek jól felismert igényeinek, megfelelő hivatkozással az inter- és multidiszciplináris területekre, és be kell tartaniuk az innovatív doktori képzésre vonatkozó uniós alapelveket. Elsősorban az új tudományos ismeretek fejlesztésére kell összpontosítaniuk a személyre szabott projektek eredeti kutatásain keresztül.

Ösztönözzük a kutatók ágazatok közötti kirendelését más részt vevő szervezetekbe, ideértve a harmadik országokat is, amennyiben ez releváns, kivitelezhető és hasznos a kutatók számára, és összhangban van a projekt céljaival. Ez növeli a kutatók foglalkoztathatóságát az egyetemen kívül.

A doktori hálózatoknak jelentős képzési modulokat kell kifejleszteniük, ideértve a digitális modulokat is, amelyek foglalkoznak az összes területre kiterjedő kulcsfontosságú átvihető készségekkel és kompetenciákkal, valamint elősegítik a nyílt tudomány, az innováció és a vállalkozói szellem kultúráját. Különösen a doktori hálózatoknak kell megfelelően felkészíteniük a doktorjelölteket az új (digitális) technológiák által lehetővé tett fokozottabb kutatási együttműködésre és információcserére (pl. Együttműködési eszközök, publikációkhoz és kutatási adatokhoz való hozzáférés megnyitása, FAIR adatkezelés, közéleti szerepvállalás és állampolgári tudomány, stb.).

Felügyelet

Különös figyelmet fordítanak a felügyelet és a mentori megállapodások, valamint a karrier-tanácsadás minőségére. Az ipari és a közös doktori fokozat esetében a kutatók közös felügyelete kötelező.

Karrierfejlesztési terv

Karrierfejlesztési tervet a témavezetőnek és minden felvett doktorjelöltnek közösen kell elkészítenie. Közös felügyelet esetén egy ilyen tervet kell kidolgozni az összes felügyelet bevonásával. A kutatási célok mellett ez a terv magában foglalja a kutató képzési és karrierigényeit, ideértve az átadható készségekről szóló oktatást, oktatást, publikációk tervezését, valamint konferenciákon és rendezvényeken való részvételt, amelyek célja a tudomány és a kutatás polgárok számára történő megnyitása. A felvétel kezdetén kialakított tervet 18 hónapon belül felül kell vizsgálni (és szükség esetén frissíteni kell).


Pályázati azonosító: HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.11.16.
Keretösszeg: 402 952 660 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Konzorciumi előírás:

-

Feltöltés ideje: 2021. 07. 02.
Határidő:
2021.11.16.
Kiírás neve magyarul:
MSCA doktori hálózatok 2021
Kiírás neve angolul:
MSCA Doctoral Networks 2021
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
MSCA - Marie Skłodowska-Curie Actions