232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
tud inf
díj2
JRC

MSCA Posztdoktori Ösztöndíjak 2021

Összefoglaló:

Olyan kiváló kutatók kaphatnak ösztöndíjat, akik nemzetközi mobilitást vállalnak az EU tagállamaiba vagy a Horizon Europe társult országaiba.

Célok:

Posztdoktori ösztöndíjasok számára:

 • Megnövekedett kutatási és átadható készségek és kompetenciák, amelyek javítják az MSCA posztdoktori ösztöndíjasok foglalkoztathatóságát és karrierlehetőségeit az egyetemen és azon kívül is;
 • Interdiszciplináris, ágazatközi és nemzetközi tapasztalatok révén új gondolkodásmódok és megközelítések a "Kutatás és Innováció" munkához;
 • Fokozott hálózati és kommunikációs kapacitás társaikkal, valamint a nagyközönséggel, amely növeli és szélesíti a kutatás és az innováció hatását.

A részt vevő szervezetek számára:

 • A kutatók munkakörülményeinek fokozottabb összehangolása az Európai Kutatók Chartájában és a kutatók felvételére vonatkozó magatartási kódexben meghatározott elvekkel összhangban;
 • A kutatási képzés és a felügyelet jobb minősége és fenntarthatósága;
 • A résztvevő szervezetek fokozott globális vonzereje, láthatósága és hírneve;
 • Erősebb "K + I" kapacitás és teljesítmény a részt vevő szervezetek között;
 • Rendszeres visszajelzés a kutatási eredményekről.

Ösztöndíjakat kapnak kiváló kutatók, akik nemzetközi mobilitást vállalnak az EU tagállamaiba vagy a Horizon Europe társult országaiba, valamint a nem társult harmadik országokban. A pályázatokat a kutató és az akadémiai vagy nem tudományos szektor kedvezményezettje közösen nyújtja be.

 • Az európai posztdoktori ösztöndíjak olyan nemzetiségű kutatók számára vehetők igénybe, akik "K + F" projektekben kívánnak részt venni, akár a világ bármely országából Európába érkezve, akár Európán belül mozogva. Ezen ösztöndíjak szokásos időtartamának 12 és 24 hónap között kell lennie.
 • A globális posztdoktori ösztöndíjak olyan európai állampolgárok vagy huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek számára nyitottak, akik "K + F" projektekben kívánnak részt venni az EU-n kívüli és a Horizon Europe Társult Országokon kívüli szervezetekkel. Ezek az ösztöndíjak minimum 12 és legfeljebb 24 hónapos kimenő fázist igényelnek egy nem társult harmadik országban, és egy kötelező 12 hónapos visszatérési fázist egy EU-tagállamban vagy egy Horizon Europe társult országban székhellyel rendelkező fogadó szervezethez.

Különleges alkalmassági feltételek vonatkoznak az MSCA posztdoktori ösztöndíjaira az Euratom kutatási és képzési programjának 2021–2025 hatálya alá tartozó kutatási területeken .

Kirendelések:

A posztdoktori ösztöndíjat kapó kutatók dönthetnek úgy, hogy kirendelési szakaszt vesznek igénybe ösztöndíjuk teljes időtartamán belül a világ bármely országában. A kirendelési szakasz lehet egyetlen időszak vagy rövidebb mobilitási időszakokra osztható.

Az európai posztdoktori ösztöndíjak esetében a kirendelések nem haladhatják meg a szokásos ösztöndíj időtartamának egyharmadát, és összhangban kell lenniük a projekt céljaival, jelentős értéket és hatást adva az ösztöndíjnak.

Globális posztdoktori ösztöndíjak esetén a választható kirendelések a kimenő szakasz legfeljebb egyharmadáig megengedettek. Legfeljebb három hónapot lehet eltölteni a projekt kezdeténél a kedvezményezettnél (vagy a tevékenység leírásában említett bármely más szervezetnél), lehetővé téve a kutató számára, hogy ott töltsön időt, mielőtt a társult partnerhez fordulna a harmadik országban. A kirendelések nem történhetnek a kötelező tizenkét hónapos visszatérési időszak alatt a fogadó szervezethez egy EU-tagállamban vagy a Horizon Europe társult országban.

Elhelyezések a nem tudományos szektorban

A posztdoktori ösztöndíjak további, legfeljebb hat hónapos időszakot nyújthatnak a kutatók támogatására a projekt végén elhelyezkedést kereső kutatói számára, hogy "K + F" projekteken dolgozhassanak egy nem akadémikus szektor egyik szervezetében, amelyet egy EU-tagállamban vagy a Horizon Europe társult országban alapítottak. Noha ez a lehetőség a nem egyetemi szektorban felvett ösztöndíjasok számára is elérhető, az ilyen elhelyezést egy másik, nem egyetemi fogadó szervezetnél kell megvalósítani, amelyet egy EU-tagállamban vagy a Horizon Europe társult országban hoztak létre. Az ilyen elhelyezés iránti kérelemnek a pályázat szerves részének kell lennie, és meg kell magyaráznia a projekt és a kutató karrierfejlesztésének hozzáadott értékét, és értékelni fogják. Ezt az európai nem akadémiai szervezet kötelezettségvállalási levelével kell alátámasztani, ahol a gyakorlatra kerül sor. Ennek az ösztönzőnek az a célja, hogy elősegítse az ágazatok és szervezetek közötti karriermozgásokat, és ezáltal ösztönözze az innovációt és a tudástranszfert, miközben bővíti a kutatók karrierlehetőségeit.

Képzési tevékenységek

A posztdoktori ösztöndíjak keretében végrehajtott képzési tevékenységeknek tartalmazniuk kell a legfontosabb átadható készségek képzését, az innováció és a vállalkozói szellem előmozdítását (pl. Az eredmények értékesítése, a szellemi tulajdonjogok, a kommunikáció, a nyilvánosság bevonása és az állampolgári tudomány), valamint a nyílt tudomány gyakorlatait (nyílt hozzáférés) publikációkhoz, kutatási adatokhoz, FAIR adatkezeléshez stb.).

Karrierfejlesztési terv

Annak érdekében, hogy az MSCA posztdoktori ösztöndíjasok olyan képességekkel rendelkezzenek, amelyek fokozzák és kibővítik karrierlehetőségeiket az egyetemen belül és kívül, a témavezető(k) és a kutató közösen karrierfejlesztési tervet kell kidolgoznia. A kutatási célok mellett ennek a tervnek tartalmaznia kell a kutató képzési és karrierigényeit, ideértve az átadható készségekről szóló oktatást, oktatást, publikációk tervezését és részvételt olyan konferenciákon és rendezvényeken, amelyek célja a tudomány és a kutatás polgárok számára történő megnyitása. A tervet a projekt elején projektként kell benyújtani, és szükség esetén frissíteni lehet.

Euratom

A nukleáris szakértelem és a kiválóság, valamint a programok közötti szinergiák fokozása céljából az EU egyik tagállamában vagy az Euratom 2021–2025-ös kutatási és képzési programjához társult országokban létrehozott nukleáris kutatásban tevékenykedő szervezetek jogosultak részt venni. A kutatás ezen területén az MSCA posztdoktori ösztöndíjait az Euratom 2021–2025-es kutatási és képzési programja 1 millió EUR indikatív éves pénzügyi hozzájárulás útján fogja támogatni az MSCA posztdoktori ösztöndíjainak felhívására.

ERA ösztöndíjak

A munkaprogram 11. mellékletének (A részvétel kiterjesztése és az Európai Kutatási Térség megerősítése) révén végrehajtott ERA ösztöndíjak külön támogatást nyújtanak a kutatók számára, hogy ösztöndíjukat egy táguló országban végezzék. Ez elősegíti a kiválóság terjesztését és hozzájárul a kiegyensúlyozott agyi forgalom előmozdításához a táguló országokban.

Várható hatás:

 • Fokozza a PhD-vel rendelkező kutatók kreatív és innovatív potenciálját, és fejlett képzéssel, nemzetközi, interdiszciplináris és ágazatok közötti mobilitás révén kívánja diverzifikálni egyéni kompetenciáit és készségeit, miközben kiváló kutatási projekteket valósít meg a kutatás minden területén;
 • Erősebben képzett, innovatív és vállalkozó szellemű kutatókkal erősítse meg Európa humán tőkealapját a K + I területén;
 • A K + I minőségének javítása, hozzájárulva Európa versenyképességéhez és növekedéséhez;
 • Hozzájárulás Európa vonzerejéhez, mint a kutatás és innováció, valamint a kutatók jó munkakörülményeinek vezető úti célja
 • Az ismeretátadás és az agyi cirkuláció megkönnyítése az ERA területén;
 • A nyílt tudomány, az innováció és a vállalkozói szellem kultúrájának támogatása.
Pályázati azonosító: HORIZON-MSCA-2021-PF-01-01
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.10.12.
Keretösszeg: 205 700 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 07. 02.
Határidő:
2021.10.12.
Kiírás neve magyarul:
MSCA Posztdoktori Ösztöndíjak 2021
Kiírás neve angolul:
MSCA Postdoctoral Fellowships 2021
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
MSCA - Marie Skłodowska-Curie Actions