232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
tud inf
díj2
JRC

MSCA Nemzetközi Együttműködés 2021

Összefoglaló:

A pályázatban közzétett felhívás elősegíti a "Kutatás és Innováció" hiányosságának kezelését és a politikai együttműködést.

Célok:
  • Az MSCA-n keresztül kínált nemzetközi együttműködési lehetőségek szélesebb körű és stratégiai népszerűsítése;
  • A haladás, lehetőségek és kihívások figyelemmel kísérése a fő nemzetközi partnerországokkal és -régiókkal folytatott kétoldalú és régióközi együttműködésben az MSCA-ban;
  • A kiegészítő jelleg erősítése a Horizon Europe vagy más uniós programok által finanszírozott egyéb releváns promóciós és együttműködési kezdeményezésekkel.

A cél a nemzetközi együttműködés előmozdítása az Horizon Europe MSCA-ban egy külön támogató akció révén, amely kiegészíti és biztosítja a meglévő helyi szintű promóciós csatornák közötti koordinációt, valamint biztosítja a kétoldalú és regionális szintű hivatalos "Kutatás és Innováció"-s politikai párbeszédekkel való összhangot.

Összpontosítani kell:

  • Azon országokra, amelyek kétoldalú tudományos és technológiai megállapodásokat kötöttek az EU-val (Algéria, Argentína, Ausztrália, Brazília, Kanada, Chile, Kína, Egyiptom, India, Japán, Jordánia, Korea, Mexikó, Marokkó, Új-Zéland, Oroszország, Dél) Afrika, Tunézia, Ukrajna és az Egyesült Államok).
  • Regionális szinten a két régióra kiterjedő kutatási és innovációs politikai párbeszédek, különösen az Afrikai Unió, az ASEAN, Latin-Amerika és a Karib-szigetek (LAC), a mediterrán partnerországok, a keleti partnerség és a Nyugat-Balkán országai között.

A Horizont 2020 programban az MSCA nemzetközi dimenziójáról szóló tanulmány eredményei alapján a végrehajtandó tevékenységeknek a következőket kell tartalmazniuk:

  • Politikai támogatás a kétoldalú / kétrégiós együttműködéshez: a "Kutatás és Innováció" / felsőoktatás területén zajló helyi fejlesztésekkel kapcsolatos főbb együttműködési trendek, lehetőségek és kihívások felmérése; a lehetséges hiányosságok azonosítása a közös prioritásokkal és a prominens helyi érdekeltek részvételével szemben; a meglévő együttműködési mechanizmusok (információs közvetítők, képzés, társfinanszírozási rendszerek) relevanciájának és hatékonyságának felülvizsgálata az MSCA számára; a meglévő vagy tervezett együttműködési kezdeményezések meghatározása, valamint a kiemelt fontosságú helyi szereplők, hálózatok és egyesületek meghatározása; a különböző MSCA-felhívásokban való részvétel minőségi nyomon követése; háttérjelentések készítése a vegyes bizottsági ülések és a regionális párbeszédek előtt; hozzájárulás hírlevelekhez és időszakos beszámolókhoz a meglévő információs közvetítőktől, pl. Euraxess Worldwide, EU küldöttségek.
  • Az MSCA együttműködési lehetőségeinek népszerűsítése : meghatározza a fő helyi / kétoldalú vagy két régióra kiterjedő eseményeket, amelyek célja az MSCA promóciója, valamint ad-hoc események lehetőségeit kétoldalú / regionális politikai párbeszédekkel párhuzamosan; kapcsolattartás a helyi MSCA információs közvetítőkkel, ideértve a helyi NKP-kat, az Euraxess Worldwide irodákat, az EU küldöttségeit / tudományos és technológiai tanácsadóit, a nemzeti Erasmus + irodákat, az Enterprise Europe Network-t és más érdekelt feleket / szövetségek képviselőit az összehangolt promóciós tervek azonosítása érdekében; az MSCA promóciós és képzési szervezése (ideértve adott esetben az uniós oktatók fizikai részvételét is); kapcsolattartás az EU NKP-koordinációs platformjával a promóciós tevékenységek koordinálása érdekében az MSCA NKP -ival

Átfogó tevékenységek : az EU K + F kétoldalú és kétrégiós, az együttműködési ütemtervek és cselekvési tervek, az emberek közötti párbeszédek, a Horizont Európával kapcsolatos promóciós eseményekkel és tevékenységekkel való szinergiák elemzése, beleértve az ERC-t vagy a COST-ot (European Cooperation in Science and Technology) és más uniós programokat Erasmus +).

Az akció várható időtartama 36 hónap.

Pályázati azonosító: HORIZON-MSCA-2021-INCO-01-01
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.10.05.
Keretösszeg: 2 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 07. 01.
Határidő:
2021.10.05.
Kiírás neve magyarul:
MSCA Nemzetközi Együttműködés 2021
Kiírás neve angolul:
MSCA International Cooperation 2021
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
MSCA - Marie Skłodowska-Curie Actions