434 különböző nyitott pályázat
2021. szeptember 22.
Pályázati szűrő
önk

Külön támogatási megállapodás az FPA ESF-OG-2021 Szociális Vállalkozás keretében

Összefoglaló:

A szociális vállalkozások és a mikrovállalkozások összekapcsolása a partnerségi keretmegállapodás az ESZA-OG-2021 Szociális Vállalkozás alapján.

Célok:

„A szociális vállalkozások és a mikrovállalkozások kulcsfontosságúak a szociális jogok európai pillérében megfogalmazott számos elv megvalósításában. Különösen kulcsfontosságú szerepet játszanak a pillér következő alapelveinek megvalósításában: esélyegyenlőség (3. elv), a foglalkoztatás aktív támogatása (4. elv), biztonságos és alkalmazkodó foglalkoztatás (5. elv), a fogyatékossággal élő emberek befogadása ( 17. elv), hosszú távú gondozás (18. elv) és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés (20. elv). Az e téren zajló fejlődés támogatása érdekében a Bizottság együttműködik az uniós szintű hálózatokkal az uniós, nemzeti és helyi szintű tájékoztatási tevékenységeiben. Az uniós szintű hálózatok szintén kulcsfontosságú partnerek a jövőbeni szociális gazdaságra vonatkozó cselekvési terv konzultációjában és végrehajtásában, valamint számos más politikai ügyben, például a tartós gondozásban,

Ez a partnerség növeli e hálózatok azon képességét, hogy aktívan hozzájáruljanak az EU ezen a területen zajló politikai kidolgozásához és végrehajtásához.

A Bizottság elvárja:

- kihasználni a hálózatok szakértelmét a szociális vállalkozások, a mikrovállalkozások és támogató szervezeteik / közvetítőik által a különböző tagállamokban tapasztalt kihívások (és azok kezelésének módjai) terén;

- és támogatni kell uniós, nemzeti és helyi szintű ismeretterjesztő tevékenységeiben azzal a céllal, hogy biztosítsák az uniós szintű politikák és kezdeményezések tudatosságát, hozzájárulását és végrehajtását a szociális vállalkozások és a mikrovállalkozások finanszírozásának támogatása terén. "

Hatály :

„A felhívás célja, hogy 2022-re konkrét működési támogatásokat nyújtson azoknak a szervezeteknek, amelyek négyéves partnerségi keretmegállapodást fognak aláírni, vagyis a mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások finanszírozása területén aktív hálózatokat. A finanszírozandó tevékenységek többek között tájékoztató tevékenységeket, a tagok közötti kölcsönös tanulást, kutatási tevékenységeket és a szakpolitikák kialakításához való hozzájárulást tartalmazzák. "

Pályázati azonosító: ESF-2021-OG-NETW-MF-SE-SGA
Státusz: nyitott
Határidő: 2021.09.30.
Keretösszeg: 1 600 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Konzorciumi előírás:

-

Feltöltés ideje: 2021. 06. 30.
Határidő:
2021.09.30.
Kiírás neve magyarul:
Külön támogatási megállapodás az FPA ESF-OG-2021 Szociális Vállalkozás keretében
Kiírás neve angolul:
Specific Grant Agreement under FPA ESF-OG-2021 Social Enterprise
Program:
European Social Fund + (ESF) - Európai Szociális Alap + (ESZA)
Alprogram:
Employment and Social Innovation (EaSI) - Foglalkoztatás és szociális innováció