414 különböző nyitott pályázat
2021. december 09.
Pályázati szűrő
emd
mf

Európai irodalmi művek forgalmazása

Összefoglaló:

Ez a felhívás olyan projekteket fog támogatni, amelyek lefordítják, közzéteszik, terjesztik és népszerűsítik a szépirodalmi műveket.

Célok:

Ez a felhívás olyan projekteket fog támogatni, amelyek során lefordítják, közzéteszik, terjesztik és népszerűsítik a szépirodalmi műveket.

Témák és prioritások:

A kiválasztott projektek a következő célok eléréséhez járulnak hozzá:

  • az európai irodalmi művek transznacionális forgalmának és sokszínűségének megerősítése, különösen a kevésbé használt nyelvekről az angol, német, francia, spanyol (kasztíliai) és olasz nyelvre történő fordítás ösztönzésével
  • új közönség elérése az európai irodalmi művek számára az EU-ban és azon kívül is
  • a könyvágazat versenyképességének megerősítése az együttműködés ösztönzésével a könyv szerinti értékláncon belül

Támogatható tevékenységek:

A fordítási, promóciós és terjesztési tevékenységek (importstratégia) mellett a javaslatok magukban foglalhatják a vállalkozások közötti „export” tevékenységeket is, amelyek elősegítik a fordítási jogok értékesítését Európában és azon túl.

A javasolt tevékenységeket a pályázati űrlap B. részében koherens munkacsomagokba kell csoportosítani (azaz a projekt fő alosztálya). Minden munkacsomagnak tartalmaznia kell a tevékenységek, teljesítések, mérföldkövek és kritikus kockázatok megfelelő listáját (lásd a 10. szakaszt).

Várható hatás

A felhívás mintegy 40 projektet fog támogatni, amelyeket egyetlen szervezet (egy kedvezményezett) vagy egy szervezeti csoport (több kedvezményezett) hajt végre. Minden projektnek alapos szerkesztési és promóciós stratégián kell alapulnia, amely legalább 5 támogatható szépirodalmi mű csomagját tartalmazza, és lefordítják a támogatható nyelvekre, és a következő elemeket kell tartalmaznia:

  • a javasolt csomag hozzájárul az irodalom sokféleségéhez a célországban (vagy országokban) azáltal, hogy belefoglalja az alulreprezentált országok műveit, különös tekintettel a kevésbé használt nyelveken írt művekre;
  • a terjesztési stratégia széles és könnyű hozzáférést biztosít a művekhez a nagyközönség számára;
  • a promóciós stratégia hozzájárul az európai fordított szépirodalmi művek közönségének bővüléséhez és megújulásához;
  • A projekt ösztönzi az együttműködést szerzők, fordítók, kiadók, terjesztők, könyvkereskedők, könyvtárak, fesztiválok és irodalmi események között.
  • A projekt hozzájárul a fordítók ismertségének növeléséhez és tiszteletben tartja a tisztességes javadalmazás elvét.
  • A projektek átfogó kérdésekkel foglalkoznak (befogadás, nemek közötti egyenlőség és a környezeti hatások csökkentése).
Végrehajtó ügynökség: European Education and Culture Executive Agency - Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
Pályázati azonosító: CREA-CULT-2021-LIT
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.09.30.
Keretösszeg: 5 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 60%
Konzorciumi előírás:

A pályázatokat legalább 1 pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania. A koordinátornak a benyújtási határidő időpontjában legalább 2 évig jogi személyiséggel kell rendelkeznie.

Feltöltés ideje: 2021. 06. 28.
Határidő:
2021.09.30.
Kiírás neve magyarul:
Európai irodalmi művek forgalmazása
Kiírás neve angolul:
Circulation of European literary works
Program:
Creative Europe (CREA) Kreatív Európa
Alprogram:
KULTÚRA: horizontális fellépések, ágazati támogatás, különleges akciók