232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
dig

Az egészségügyi alkalmazásokban használatos bioanyagok adatbázisának létrehozása

Célok:

A téma keretében olyan pályázatok benyújtására kerülhet sor, amelyek a végfelhasználók széles köre (kutatók, vállalkozások, klinikai szakemberek) számára hozzáférhető adatbázis létrehozására irányulnak a bioanyagok kémiai, fizikai és toxikológiai jellegzetességeire vonatkozó információk biztosítása érdekében, akár az anyagok elsődleges felhasználási körén túlmutató alkalmazási területek vonatkozásában is. A projektek keretében cél a lehető legtöbb, az anyagok tulajdonságaira vonatkozó információ összegyűjtése, lehetővé téve az új bioanyagok hatékonyságának és biztonságosságának meghatározására vonatkozó szabványosított protokollok kidolgozását. A megvalósítás során elvárás olyan, felhasználóbarát platform létrehozása is, amely az értékelési és döntéshozatali folyamat számára könnyen hozzáférhetővé teszi a releváns adatokat. Szükséges biztosítani az adatok kinyerését, elemzését, valamint ismételt felhasználását fejlett adatfeldolgozási technológiák, adott esetben mesterséges intelligencia technológiák alkalmazásával. A fejlesztéssel érintett megoldás finanszírozási időszakon túli fenntarthatóságának biztosítása érdekében üzleti modell kidolgozására is sor kell, hogy kerüljön.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
Pályázati azonosító: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-25
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.09.23.
Keretösszeg: 6 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 06. 22.
Határidő:
2021.09.23.
Kiírás neve magyarul:
Az egészségügyi alkalmazásokban használatos bioanyagok adatbázisának létrehozása
Kiírás neve angolul:
Biomaterials database for Health Applications (CSA)
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
Digitalizáció, ipar és űrkutatás - Digital, Industry and Space