49 különböző nyitott pályázat
2020. október 28.
Pályázati szűrő

Az omikák szerepe a személyre szabott terápiák vonatkozásában, az immunrendszer betegségeinek leküzdése érdekében

Összefoglaló:

Pályázati forrás, mely nagyléptékű nemzetközi kezdeményezések által szolgáltatott kiváló minőségű orvostudományi kutatások adatainak felhasználását és integrálását segíti elő az egészség, illetve a betegségek komplexebb megértése érdekében. Célja a személyre szabott orvoslás kiteljesedése, az immunrendszer megbetegedéseinek új, célzott terápiáinak lehetővé tétele nemzetközi együttműködés formájában.

Célok:

Az omikák és a járványtani kutatások terén elért eredmények ellenére a genetikai és nem genetikai eredetű tényezők egészségre, valamint betegségekre gyakorolt összetett hatására vonatkozóan még mindig kevés tudás áll rendelkezésünkre. Mindez jelentős akadályokat gördít a személyre szabott orvoslás kiteljesedése elé. Egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a környezettel való interakció, ahogy azt a genetikai, epigenetikai, proteomikai, metabolomikai, és mikrobiom területek áthallásai is tükrözik, fontos szerepet játszik a betegségek kialakulásában, valamint előrehaladásában. Az olyan nemzetközi kezdeményezések, mint a Nemzetközi Rák Génállomány Konzorcium (International Cancer Genome Consortium, ICGC), a Nemzetközi Emberi Epigenetikai Konzorcium (International Human Epigenome Consortium, IHEC), valamint a Nemzetközi Emberi Mikrobiom Konzorcium (International Human Microbiome Consortium) nagy léptékben hozzájárultak kiváló minőségű adatok minden részletre kiterjedő katalogizálásához, illetve feltérképezéséhez (http://epigenomesportal.ca/ihec/, http://docs.icgc.org/data-portal). A továbblépést az jelenheti, ha a rendelkezésre álló, jó minőségű, releváns adatbázisokban fellelhető adatokat felhasználva, a különböző életstílusokra vonatkozó, valamint környezeti adatokkal kombinálva újszerű, személyre szabott beavatkozások kialakítása válik lehetővé. Ennek eléréséhez azonban széleskörű nemzetközi együttműködés szükséges.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SC1-PM-01-2016
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.04.16.
Keretösszeg: 30 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 03. 07.
Határidő:
2016.04.16.
Kiírás neve magyarul:
Az omikák szerepe a személyre szabott terápiák vonatkozásában, az immunrendszer betegségeinek leküzdése érdekében
Kiírás neve angolul:
Multi omics for personalised therapies addressing diseases of the immune system
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges