0 különböző nyitott pályázat
2023. május 30.
Pályázati szűrő
pj
klv
kv
keg

A kisvállalkozásokban rejlő lehetőségek jobb kihasználása a klimaváltozás hatásainak kivédése, a környezetvédelem, az erőforrásfelhasználás hatékonyságának növelése, valamint a nyersanyagok témakörökben

Összefoglaló:

Háromfázisú pályázati forrás, mely azokat a kis- és középvállalkozásokat támogatja, melyek a klímavédelmi intézkedések, a környezetvédelem, az erőforrások hatékony felhasználása, valamint a nyersanyag-felhasználás területén öko-innovációt valósítanak meg.

Célok:

A pályázati felhívás lehetőséget teremt valamennyi olyan kis- és középvállalkozás számára, amely a klímavédelmi intézkedések, környezetvédelem, az erőforrások hatékony felhasználása, nyersanyag-felhasználás területén öko-innováció megvalósítását tervezi. A megvalósítani kívánt öko-innováció bármely területre kiterjedhet, ide értve - de nem kötelező jelleggel - a 2016-2017-es stratégiai prioritások bármely célterületét : rendszerszerű öko-innováció, körkörös gazdaság (circular economy), természetalapú megoldások, klímavédelmi szolgáltatások, fenntartható nyersanyagellátás, a GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) földmegfigyelési adatbázis adatainak felhasználása, a fenntartható fejlődést szolgáló kulturális örökség, illetve a víz témaköre.

A pályázat keretében támogatható a fenti témakörökhöz kapcsolódó bármely ígéretes termék, folyamatfejlesztés, szolgáltatás, üzleti modell létrehozása, elsősorban amely gazdasági- és tudományágakon átívelő hatással bír, akár vállalatközi (B2B), akár végfelhasználói (B2C) viszonylatban hasznosítják a kereskedelemben.Végrehajtó ügynökség: KKV-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Pályázati azonosító: SMEInst-11-2016-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.11.08.
Keretösszeg: 52 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 70%
Kedvezményezett:
Mikro-, kis- és középvállalkozás
Konzorciumi előírás:

Kis- és közepes vállalkozások vagy ezek konzorciuma.

Feltöltés ideje: 2016. 03. 04.
Határidő:
2017.11.08.
Kiírás neve magyarul:
A kisvállalkozásokban rejlő lehetőségek jobb kihasználása a klimaváltozás hatásainak kivédése, a környezetvédelem, az erőforrásfelhasználás hatékonyságának növelése, valamint a nyersanyagok témakörökben
Kiírás neve angolul:
Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership