232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
tt
ikt
nka
bt
gyf
eh
keg

Proaktív jövőbeli és kialakulóban lévő technológiák: alapvető változásokat eredményező tudományos témák és közösségek támogatása

Összefoglaló:

Pályázati forrás olyan közös kutatási-innovációs tevékenység megvalósításának támogatására, mely hozzájárul a tudás és szakértelem biztos alapjainak, egy új technológia, valamint egy szélesebb innovációs ökoszisztéma megteremtéséhez. Kiemelt figyelmet kapnak a kis létszámú kutatócsoportok összefogásai, a nagyobb léptékű kutatói együttműködések, valamint az interdiszciplináris kutatóközösségek formálása.

Célok:

A pályázati felhívás célja újszerű területek és témák fejlesztésének elősegítése kialakulóban levő közösségek formálásával, valamint az átalakulást elősegítő kutatási témák felkarolásával. Ezen közösségformáló, mégis kutató megközelítés fő haszna olyan újszerű területek felbukkanása, melyek ipari kutatási ütemtervekben újszerűségükből fakadóan még nem jelenhetnek meg, valamint a hozzájuk kapcsolódó interdiszciplináris kutatóközösségek formálódása. A pályázati felhívás hozzájárul a kutatók egy kis létszámú csoportjának összefogásától az újszerű kutatási témákkal foglalkozó nagyobb léptékű együttműködések létrejöttéig a hosszú-távon is lehetőségeket rejtő és jelentőséggel bíró jövőbeli technológiák közös feltárása érdekében. A pályázati felhívásra olyan pályázatok benyújtását várják, amelyek közös kutatási-innovációs tevékenység megvalósítása során hozzájárulnak a tudás és szakértelem biztos alapjainak, továbbá egy új technológia, és annak jövőbeli elterjedése számára egy szélesebb innovációs ökoszisztéma megteremtéséhez. Ennek érdekében a fejlesztési folyamatokba beillesztik a formális/informális oktatás, valamint a közösségi részvétel lehetőségét is.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: FETPROACT-01-2016
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.04.16.
Keretösszeg: 80 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 03. 04.
Határidő:
2016.04.16.
Kiírás neve magyarul:
Proaktív jövőbeli és kialakulóban lévő technológiák: alapvető változásokat eredményező tudományos témák és közösségek támogatása
Kiírás neve angolul:
FET Proactive: emerging themes and communities
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science