232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
ikt
dig
tud inf
JRC

Kapacitásépítés és transznacionális együttműködés a nemzeti kapcsolattartó pontok (NKP) számára

Célok:

A felhívásban részt vevő pályázatok várható eredményei:

 • Az NKP-k továbbfejlesztett professzionalizálása / készségei Európa-szerte, segítenek a Horizon Europe felhívásokhoz való hozzáférés egyszerűsítésében, segítenek az újonnan érkezők belépési nehézségeinek elhárításában, és emelik a benyújtott pályázatok átlagos minőségét.
 • Harmonizált és tovább fejlesztett transznacionális együttműködés az NKP-k között.
 • Megnövelt támogatás az egyre bővülő és az alacsonyabb szinten részt vevő országok nemzeti kapcsolattartó pontjainak és potenciális pályázóinak a javaslatok és projektek arányában.
 • Növeli a nők részvételét.
 • Segítséget nyújt a páneurópai innovációs ökoszisztéma kialakításában.

Célkitűzések:

 • A javaslatoknak a nemzeti kapcsolattartó pontok (NKP) közötti transznacionális együttműködés megkönnyítésére kell irányulniuk a bevált gyakorlatok azonosítása és megosztása, valamint a programra pályázók számára nyújtott támogatás általános színvonala érdekében.
 • Különös figyelmet kell fordítani az NKP-k kompetenciájának növelésére, ideértve a kevésbé tapasztalt NKP-k segítését a más országokban felhalmozott know-how gyors megszerzésében.
 • A konzorciumnak jól kell képviselnie a tapasztalt és kevésbé tapasztalt NKP-kat.
 • A javaslatoknak foglalkozniuk kell az EIC-EIE érdekelt feleivel (kutatók, innovátorok, kkv-k, start up vállalkozások, befektetők) és támogatási rendszerek sokféleségével.
 • A javaslatoknak fokozniuk kell a Horizon Europe különböző részeinek szinergiáit, például az EKT-val és az ETI-vel, valamint az InvestEU és a Strukturális Alap programjaival.
 • A javaslatoknak különös figyelmet kell fordítaniuk, és elő kell segíteniük az együttműködést az Enterprise Europe Network (EEN) és az európai innovációs ökoszisztéma érdekelt feleivel.
 • A javaslatnak a Horizon Europe teljes időtartamára ki kell terjednie.

Az akció időtartama 7 év.

További részletekért lásd az EIC 2021. évi munkaprogramját .

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
Pályázati azonosító: HORIZON-EIC-2021-NCP-01-01
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.05.18.
Keretösszeg: 4 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 03. 25.
Határidő:
2021.05.18.
Kiírás neve magyarul:
Kapacitásépítés és transznacionális együttműködés a nemzeti kapcsolattartó pontok (NKP) számára
Kiírás neve angolul:
Capacity-building and transnational cooperation for National Contact Points (NCPs)
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
Európai Innovációs Tanács - European Innovation Council