0 különböző nyitott pályázat
2023. szeptember 26.
Pályázati szűrő
ikt
bt
eh
keg

EIC Accelerator Open - Az Európai Innovációs Tanács (EIC) felhívása

Célok:

EIC Accelerator Open - Az Európai Innovációs Tanács (EIC) felhívása

 • Rendelkezik egy jelentős hatású innovatív termékkel, szolgáltatással vagy üzleti modellel, ami új piacokat teremthet, vagy meglevő piacokra törhet be Európában vagy akár világszerte?
 • Start-up vállalkozása vagy kis- és középvállalkozása van növekedési ambíciókkal és a fejlődés iránti elkötelezettséggel?
 • Jelentős mértékű támogatást keres, de túl magas a kockázat ahhoz, hogy magánbefektetők önállóan nyújtsanak finanszírozást?

Amennyiben a válasza mindegyik kérdésre igen, akkor az EIC Accelerator felhívás Önnek szól!

Miért pályázzon?

Az EIC Accelerator vállalatokat (elsősorban start-up-okat és kkv-ket) támogat abban, hogy jelentős innovációkat továbbfejlesszenek új piacok teremtésének vagy a meglevő piacokra való betörés lehetőségével. Az EIC Accelerator egyedülálló kombinációjú támogatást nyújt, 0,5 millió eurótól 17,5 millió euró összeghatárig finanszírozást, valamint üzleti szolgáltatásokat (Business Acceleration Services) biztosít (lásd a 4. fejezetet).

Az EIC Accelerator különös tekintettel olyan innovációkra összpontosít, amelyek tudományos felfedezésre vagy technológiai áttörésre („deep tech”) építenek, és amelyek esetében hosszú időn keresztül jelentős mértékű támogatásra van szükség, mielőtt a befektetés megtérülne („patient capital”).

Az EIC Accelerator a technológia-fejlesztés kései szakaszait, valamint a továbbfejlesztést támogatja. Ebből kifolyólag az innováció technológiai összetételét laboratóriumban vagy más megfelelő környezetben már tesztelték és validálták (például legalább TRL 5/6 vagy magasabb technológiai készültségi szinten). Az EIC Accelerator olyan vállalatokat támogat, amelyek esetében az EIC támogatás katalizátorként működik más befektetők bevonzásához, ami az innováció továbbfejlesztéséhez szükséges.

Ki nyújthat be pályázatot?

Ahhoz, hogy pályázhasson, a következő jogosultsági követelmények közül egyet teljesíteni szükséges:

 • Önálló vállalkozás, ami kis- és középvállalkozásnak minősül és egy EU-s tagállamban vagy társult országban jegyezék be (lásd a 3-as számú Függeléket);
 • Önálló vállalkozás, ami közepes piaci tőkeértékű kisebb cégnek („small mid-cap”) minősül (500 fő alkalmazottig) és egy EU-s tagállamban vagy társult országban jegyezék be, azonban ebben az esetben a pályázat csak gyors továbbfejlesztési célokat szolgálhat (például TRL 9 technológiai készültségi szint) és csak a befektetési komponensre vonatkozhat; vagy
 • Egy vagy több természetes személy (beleértve az egyéni vállalkozókat) vagy jogi személy, akik vagy
  • egy tagállamból vagy társult országból kis- és közepes vállalkozás vagy közepes piaci tőkeértékű kisebb cég („small mid-cap”, a fent meghatározottak szerint) megalapítását tervezik egy EU-s tagállamban vagy társult országban (az Európai Gazdasági Térségen kívüli társult országok esetében ez a lehetőség a vonatkozó társulási szerződéstől függ) azelőtt, mielőtt az Accelerator szerződést megkötik, vagy amennyiben vegyes összetételű finanszírozást nyernek el, legkésőbb a befektetési komponenssel kapcsolatos megegyezéssel egy időben;
  • kis- és közepes vállalkozásba vagy közepes piaci tőkeértékű kisebb cégbe terveznek befektetni egy tagállamban vagy társult országban, és akik ennek a kkv-nak vagy „small mid-cap-nek” a nevében nyújtanának be pályázatot, feltételezve, hogy létezik egy előzetes megállapodás a vállalattal. A szerződés csak a kedvezményezett vállalattal lesz megkötve;
  • egy nem társult harmadik országból egy kis- és közepes vállalkozásba (beleértve a start-upokat) terveznek befektetni egy tagállamban vagy társult országban, vagy ezek valamelyikébe terveznek átköltöztetni egy meglévő kis- és közepes vállalkozást a teljes pályázat beadási határidejéig. A vállalatnak igazolnia kell a tényleges megalapítását egy tagállamban vagy társult országban. Az Európai Bizottság egyedi feltételeket és mérföldköveket szabhat meg a szerződésben annak érdekében, hogy biztosítsa az uniós érdekek érvényre jutását.
 • A felhívás teljes előirányzott költségvetése 592,5 millió euró.
 • Az EIC Accelerator vegyes összetételű támogatást nyújt (Innovációs és Piaci Elterjedést Szolgáló Intézkedés), amit a következő elemek alkotnak:
 • Egy befektetési komponens általában tőke formájában. (A jövőben, ez a befektetési komponens magában foglalhat visszatéríthető előleget, hitelgaranciát és más pénzügyi eszközöket.) A minimum befektetési komponens 0,5 millió euró, a maximum 15 millió euró.
 • Egy támogatási (grant) komponens az innovációs intézkedések elszámolható költségeinek megtérítése céljából.

Milyen támogatást lehet elnyerni?

Lehetséges csak támogatási komponenst vagy első lépésben csak támogatást kérni (azaz maximum 2,5 millió eurót, hogy fedezze a TRL 5/6-8 technológiai készültségi szintek közötti fejlesztést, a TRL 9 szinthez befektetési komponens igénylése nélkül, vagy a befektetési komponens későbbi igénylésével), amennyiben előzőleg nem részesült EIC Accelerator kizárólag vissza nem térítendő támogatásban.

A támogatási komponens a költségek (közvetlen költségek + általányköltség) 70%-át fedezheti, viszont a befektetési komponenssel van lehetőség a támogatási komponens önerejének finanszírozására. A támogatási projektet általános esetben 24 hónapon belül le kell zárni.

Lehetőség van csak a befektetési, vagy csak a támogatási komponensre pályázni.

A finanszírozáson kívül a sikeres pályázók ingyenes hozzáférést kapnak számos üzleti szolgáltatáshoz, a Business Acceleration Services programban (a pályázat V-ös fejezete szerint).

A pályázat benyújtási határideje és az elbírálás időtartama

A pályázati folyamat számos lépésből áll:

 • Első lépcső a rövid pályázat, amelyet bármikor be lehet nyújtani, és amelyeket az EIC szakértői távolról érkezési sorrendben bírálnak el;
 • Amennyiben ez sikeres, a második lépcsőben a pályázó meghívást kap egy teljes pályázat benyújtására, amelynek esetében hozzáférést nyer az EIC mesterséges intelligencián alapuló IT platformjához, valamint az EIC üzleti coach-ok segítségéhez;
 • A teljes pályázatokat először az EIC szakértői „távolról” bírálják el. Amennyiben sikeres, a pályázót meghívják az EIC vizsgabizottsága elé egy személyes interjúra, ami a kiválasztási folyamat utolsó lépcsője.
 • Amennyiben támogatásra kiválasztott a pályázat, a pályázót meghívják, hogy a támogatási komponensre vonatkozó megállapodást megtárgyalják, továbbá hogy megkezdjék az átvilágítást a befektetési komponenshez.

Rövid pályázatok: bármikor benyújthatók.

A pályázók a benyújtási határidőtől számított körülbelül 4 héten belül kapnak értesítést a rövid pályázat értékeléséről, részletezve, hogy a pályázat teljesítette-e vagy sem a teljes pályázat benyújtásához szükséges követelményeket. Mindkét esetben a szakértő bírálóktól visszajelzést kap a pályázó.

Teljes pályázatok: Amennyiben a rövid pályázat sikeres, akkor a pályázó jogosult segítséget kapni arra, hogy elkészítsen egy teljes pályázatot, amit a rövid pályázatra kapott válasz időpontjától számított 12 hónapon belül kell benyújtania a megadott határidők közül egyet kiválasztva. A pályázó döntheti el, melyik határidőre jelentkezik. 2021-ben a benyújtási határidők a következők:

 • 2021. június 9. 17:00 (brüsszeli helyi idő szerint)
 • 2021. október 6. 17:00 (brüsszeli helyi idő szerint).

A 2022-es benyújtási határidőket a 2022-es EIC munkaprogram fogja tartalmazni.

Teljes pályázatok távoli elbírálása: Amennyiben a pályázó benyújtotta a teljes pályázatot, a bírálati kritériumok szerint távoli elbírálásban részesül az EIC szakértő bírálói által. A pályázót 5-6 héten belül értesítik a távoli elbírálás eredményéről, valamint visszajelzést kap. Amennyiben sikeres, a pályázót meghívják az EIC vizsgabizottsága elé egy személyes interjúra.

Személyes interjú az EIC vizsgabizottsága előtt: A személyes interjúra 8-9 héttel a benyújtási határidőt követően kerül sor (vagy később, amennyiben további interjúkra van szükség).

A pályázót körülbelül 2-3 héttel később értesítik az eredményről.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
Pályázati azonosító: HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.06.09.
Keretösszeg: 592 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 70%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 03. 19.
Határidő:
2021.06.09.
Kiírás neve magyarul:
EIC Accelerator Open - Az Európai Innovációs Tanács (EIC) felhívása
Kiírás neve angolul:
EIC Accelerator Open 2021
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
Európai Innovációs Tanács - European Innovation Council