414 különböző nyitott pályázat
2021. december 09.
Pályázati szűrő
pj
bt

Az egészségügyi biotechnológia szektor innovatív kis- és középvállalkozásainak támogatása

Összefoglaló:

Pályázat nyújtható be egyrészt az egészségügyi biotechnológia és sejttechnológia orvosi alkalmazásának lehetőségei, másrészt a klinikai kutatások nagymértékű befektetéseinek támogatására.

Célok:

Az egészségügyi biotechnológiai szektor hatalmas üzleti és kereskedelmi lehetőségeket rejt. Az ágazat ugyanakkor nagymértékű, kockázatos befektetéseket igényel, melyek realizálására Európa-szerte kevés lehetőség nyílik, ez pedig akadályozza az iparág fejlődését. Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi két tématerületre nyújthatók be pályázatok:

  • Sejttechnológiák orvosi alkalmazásának lehetőségei (valamennyi 2016-ban, illetve 2017-ben esedékes benyújtási határidő esetében releváns, mind az 1., mind pedig a 2. fázisú projektek esetében)
  • Klinikai kutatás a biomarkerek és/vagy orvosdiagnosztikai eszközök validálása vonatkozásában (kizárólag a 2017. évi 1. benyújtási határidőre, és csak olyan 2. fázisú pályázatok nyújthatók be, amelyek a 2014-2015-ös munkaprogram által meghatározott, PHC-12-2014/2015 témakörhöz kapcsolódnak).

A sejttechnológiák alkalmazása a következő területekre terjed ki: sejt előállítás (sejtkultúra kialakítása, szaporítás, léptéknövelés, valamint automatizálás), konzerválás, tárolás és szállítás, azonosítás, sejt-szelekció és szállítás, képalkotás, nyomonkövetés, folyamat- és minőségbiztosítás; géntechnológia és génmódosítás; terápiás biomolekulák előállítása. A sejttechnológiák orvosi alkalmazása a következő területekre terjed ki: diagnosztika és bioszenzorok, sejt- és génterápia, mesterséges biológiai szövet-előállítás, biológiai alapú műszervek, hematológia, immunterápia, vakcina és antitest előállítás, prediktív toxikológia, szintetikus biológia, valamint a betegségek kialakulásának és lefolyásának modellezése.

vagy:

A biomarkerek a klinikai gyakorlat során mind a normál, mind pedig a kóros állapot kimutatására alkalmazhatók. Prediktív céllal, illetve prognosztizálás érdekében szintén felhasználhatók. Alkalmazásuk egyre elterjedtebbé válik az orvoslás terén, évről évre egyre több új, potenciális biomarkert határoznak meg. Csak néhány van azonban, amelyet ténylegesen validáltak a klinikai alkalmazhatóság érdekében. A validálás teljesítése érdekében hatalmas léptékű elemzés elvégzésére van szükség, és a vonatkozó klinikai folyamatokkal való kapcsolatot, illetve végpontot demonstrálni kell.

A validációs folyamat eredményeként bizonyítékot kell szolgáltatni a marker magas szintű analitikai értékéről, megfelelő érzékenységéről illetve specificitásáról, továbbá a klinikai érvényességéről (analytical value, sensitivity, specificity, clinical validity). Különös hangsúlyt kell fektetni azon markerekre, amelyek a klinikai gyakorlat terén gyors elterjedési lehetőséggel rendelkeznek. Támogatásra jogosult mind az in vitro, mind az in vivo alkalmazható markerek köre. Előnyt élveznek azon markerek, amelyek adott betegségekhez köthetők (pl. diagnosztikai, hajlam/kockázat kimutatásra alkalmas, vagy monitoring illetve prognózist támogató markerek). Új diagnosztikai eszközök klinikai alkalmazásának validálása szintén támogatható, akár egy adott biomarkerhez köthető validáció keretében, akár a meglévő sztenderdekhez képest.

Végrehajtó ügynökség: KKV-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Pályázati azonosító: SMEInst-05-2016-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.11.08.
Keretösszeg: 80 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Mikro-, kis- és középvállalkozás
Konzorciumi előírás:

Kis- és közepes vállalkozások vagy ezek konzorciuma.

Feltöltés ideje: 2016. 03. 04.
Határidő:
2017.11.08.
Kiírás neve magyarul:
Az egészségügyi biotechnológia szektor innovatív kis- és középvállalkozásainak támogatása
Kiírás neve angolul:
Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership