434 különböző nyitott pályázat
2021. szeptember 22.
Pályázati szűrő
vsz

Erasmus fiatal vállalkozóknak - Partnerségi Keretmegállapodás (FPA) 2016-2021

Összefoglaló:

Jelen felhívás célja, hogy a 2016-2021-es időszakra azon konzorciumokkal Partnerségi Keretmegállapodásokat (Framework Partnership Agreements - FPAs) kössenek, amelyek számára egyedi támogatást ítélhetnek majd meg az "Erasmus fiatal vállalkozóknak" projektek megvalósítása céljából.

Célok:

A felhívás célja - hosszú távú (2016-2021) partnerségek kialakítása mellett - nemzetközi konzorciumok kiválasztása annak érdekében, hogy a Kapcsolattartó Pontok (IOs) már létező hálózatát kiterjesszék és erősítsék. Ezen pontok az új és a már tapasztalt vállalkozók számára is helyi kapcsolattartó pontokként működnek a résztevő országokban. A sikeres pályázókkal partnerségi keretmegállapodást kötnek.

A Kapcsolattartó Pontok főtevékenységét a vállalkozástámogatás kell, hogy jelentse. A Kapcsolattartó Pontok feladata különösen a program által előnyben részesülő vállalkozók toborzása és segítése. Jelen felhívás ezért olyan szervezetek akcióit fogja támogatni, amelyek az új vállalkozók mobilitását fokozzák és könnyítik meg, és nem a programban részt venni szándékozó vállalkozókat célozza. Ezen új vállalkozók közvetlenül a kiválasztott Kapcsolattartó Pontoktól részesülhetnek támogatásban.

Jelen felhívás célja, hogy a 2016-2021-es időszakra azon konzorciumokkal Partnerségi Keretmegállapodásokat (Framework Partnership Agreements - FPAs) kössenek, amelyek számára egyedi támogatást ítélhetnek majd meg az "Erasmus fiatal vállalkozóknak" projektek megvalósítása céljából.

A pályázatoknak a 2016-2021-es időszakra kiterjedő "Megvalósítási Stratégiát" kell tartalmazniuk. A dokumentumnak átfogó stratégiai megközelítést kell tartalmaznia, valamint meg kell világítania a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz és működési követelményekhez való kapcsolódást.

Az Ügynökség a keretmegállapodások égisze alatt egyedi támogatásokat ítélhet majd meg a "Megvalósítási Stratégiában" foglaltak megvalósítására. Ennek érdekében - a Partnerségi Keretmegállapodás (FPA) elnyerését és a kiválasztott konzorciumok általi aláírást követően - a konzorciumok meghívást kapnak egy részletes munkaprogramot tartalmazó pályázat benyújtására. Ennek már a "Megvalósítási Stratégiát" konkrét és részletes tevékenységekre kell lebontania a 2017.02.01.-2019.01.31. közötti időszak tekintetében. Amennyiben az Ügynökség egyedi támogatások odaítélése mellett dönt, indítványozni fogják "Egyedi Megállapodások" (Specific Agreements - SGAs) partnerekkel történő megkötését.

Végrehajtó ügynökség: KKV-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Pályázati azonosító: COS-EYE-FPA-2016-4-01
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.04.05.
Keretösszeg:

Az "Erasmus fiatal vállalkozóknak" projektek társfinanszírozási összege kb. 80 millió EUR. Az "Egyedi Megállapodások" (SGAs) szerinti támogatások éves összege csak az Európai Unió éves költségvetésének elfogadását követően válik ismertté.

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

A támogatás a kedvezményezettek (Kapcsolattartó Pontok) akciói esetében a támogatható költségek legfeljebb 90%-át téríti meg. A hozzájárulás nem lépheti át a 75%-ot a Kapcsolattartó Pontok menedzsmentköltségei esetében, de akár a 100%-ot is elérheti a harmadik felek (alkedvezményezettek, pl.: új vállalkozók) számára allokált összeg esetében.

Kedvezményezett:

Valamely EU tagállamban vagy a COSME programban résztvevő országban (COSME rendelet 6. cikk szerint) alapított jogi személy.

A pályázók egyik fő tevékenységét a kisvállalkozások és a vállalkozók támogatása kell, hogy képezze, valamint start-upok és fiatal vállalkozók számára vállalkozástámogató szolgáltatások kell nyújtaniuk. Ilyen szervezetek lehetnek például:

 • a gazdasági ügyekért, a vállalkozásokért és ezek támogatásáért felelős vagy ezeken a területeken aktív állami szervek;
 • regionális fejlesztési ügynökségek;
 • kereskedelmi és iparkamarák, kézműves kamarák és hasonló testületek;
 • vállalkozásokat támogató szervezetek, start-up központok, inkubátorok, technológiai parkok stb.;
 • üzleti szövetségek és vállalkozástámogató hálózatok;
 • vállalkozástámogató szolgáltatásokat nyújtó köz- és magánszervezetek;
 • az oktatás (egyetemek, szakképző intézmények) irodái, amelyek az üzleti szférával tartják a kapcsolatot.
Konzorciumi előírás:
 • Minimum 5, maximum 10 tagú konzorcium pályázhat.
 • Legalább 5 különböző COSME országból kell konzorciumi tagnak csatlakoznia, és legfeljebb két tag származhat ugyanabból az országból.
 • Egy résztevő csak pályázatban (konzorciumban) vehet részt.
 • Legalább a tagok felének, beleértve a koordinátort (Vezető Kapcsolattartó Pont) is, az "Erasmus fiatal vállalkozóknak" projektek előző 4 éves végrehajtásában tapasztalattal kell rendelkeznie, kiemelve, hogy ez hogyan szolgálja a partnerséget.
Feltöltés ideje: 2016. 02. 24.
Határidő:
2016.04.05.
Kiírás neve magyarul:
Erasmus fiatal vállalkozóknak - Partnerségi Keretmegállapodás (FPA) 2016-2021
Kiírás neve angolul:
Erasmus for Young Entrepreneurs - Framework Partnership Agreement (FPA) 2016-2021
Program:
Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME)
Alprogram:
Entrepreneurship and entrepreneurial culture