46 különböző nyitott pályázat
2020. szeptember 26.
Pályázati szűrő
sze

Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás és a képzés ágazatában, magas szintű hatóságok irányításával

Összefoglaló:

A pályázat célja a nemzetek közötti együttműködés és az egymástól való tanulás előmozdítása a támogatásra jogosult országok legmagasabb intézményi szintű hatóságainak körében.

Célok:

Az európai szakpolitikai kísérletek a programországok magas szintű hatóságainak irányításával megvalósuló, nemzetek közötti együttműködési projektek. Ezeknek része, hogy (részben) kísérleti módszerek és közös értékelési protokollok alapján, a különböző országokban végzett, párhuzamos terepkísérletek révén tesztelik a szakpolitikai intézkedések alkalmasságát, hatékonyságát, lehetséges hatását és méretezhetőségét. A stratégiai irányítás, a megbízható módszertan és a hangsúlyosan európai dimenzió ötvözetének köszönhetően ezzel lehetőség nyílik az egymástól való tanulásra, és európai szinten kap támogatást a bizonyítékokon alapuló szakpolitika.

E pályázati felhívás konkrét célkitűzései a következők:

– a nemzetek közötti együttműködés és az egymástól való tanulás előmozdítása a támogatásra jogosult országok legmagasabb intézményi szintű hatóságainak körében, az oktatás és a képzés terén megvalósuló innováció és rendszerszintű javulás elősegítése érdekében,

– az érdemi bizonyítékok gyűjtésének és elemzésének javítása az innovatív intézkedések sikeres végrehajtása érdekében,

– az innovatív intézkedések átadhatóságának és méretezhetőségének elősegítése.

E pályázati felhívás kiemelt témakörei a következők:

1. ALPROGRAM

– Digitális oktatás és kompetenciák

– Tanulás és tanárok

2. ALPROGRAM

– Finanszírozási mechanizmusok a továbbképzéshez és az átképzéshez, az egyéni tanulmányi számlákhoz hasonló rendszereket is beleértve

– A nem formális és informális tanulás érvényesítését támogató szakpolitika és folyamatok, a hatékony pályaorientáció révén is

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA/38/2019
Státusz: lejárt
Határidő:

A pályázatok benyújtásának határideje:

– Előpályázatok: 2020. április 21-én 17:00 (brüsszeli idő szerint)

– Teljes pályázatok: 2020. szeptember 24-én 17:00 (brüsszeli idő szerint)

Keretösszeg:

14 000 000 EUR:

– 1. alprogram 12 000 000 EUR

– 2. alprogram 2 000 000 EUR

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 75%
Kedvezményezett:
  • Az oktatásért és képzésért felelős hatóságok (minisztérium vagy annak megfelelő hatóság), amelyek a megfelelő (nemzeti vagy decentralizált) közeg legmagasabb szintjén működnek. Az oktatási és képzési ágazattól eltérő ágazatokért (pl. foglalkoztatás, ifjúságpolitika, pénzügy, szociális ügyek, belügyek, igazságügy, egészségügy stb.) felelős hatóságok abban az esetben támogathatók, ha igazolják, hogy konkrét hatáskörrel rendelkeznek azon a területen, amelyen a kísérletet végeznék.
  • Az oktatás, képzés területén vagy más releváns területen működő állami vagy magánszervezetek.
  • Más társadalmi-gazdasági ágazatokban az oktatás és képzés területéhez kapcsolódó ágazatokon átnyúló tevékenységet végző állami vagy magánszervezetek és -intézmények (pl. oktatásért, képzésért, ifjúságpolitikáért, foglalkoztatásért, szociális ügyekért, belügyekért, igazságügyért, minőségbiztosításért, diplomák elismeréséért/ validálásáért, pályaorientációért felelős civil szervezetek, tájékoztató vagy tanácsadó szolgálatok, hatóságok, ügynökségek vagy szolgálatok; kereskedelmi kamarák, üzleti vagy szociális partnerek, kereskedelmi szervezetek, civil, kulturális és sportszervezetek, értékelő szervezetek, kutató szervezetek, média stb.).

Az Erasmus+ program jogalapjának értelmében a Bizottságtól közvetlen támogatásban részesülő, az Erasmus+ programhoz tartozó nemzeti irodák vagy más struktúrák és hálózatok nem jogosultak a részvételre. Az Erasmus+ nemzeti irodákat vagy a fent említett struktúrákat és hálózatokat befogadó jogi személyek ugyanakkor támogatható pályázónak minősülnek.

Csak az alábbi programországok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók:

– az Európai Unió tagállamai,

– az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,

– uniós tagjelölt országok: Észak-Macedónia, Törökország és Szerbia.

Konzorciumi előírás:

A partnerség minimális összetételére vonatkozó követelmény e pályázat esetében 3 különböző programország képviseletében 4 szervezet.

Konkrétan:

– Legalább három hatóság (minisztérium vagy annak megfelelő hatóság), mindegyik más programország képviseletében, de a három hatóság közül legalább egynek az Európai Unió egyik tagállamában kell működnie, és

– legalább egy, az elemzés és a szakpolitikai hatás felmérése terén szaktudással rendelkező állami vagy magánszervezet (kutató). Ez a szervezet felel a módszertani szempontokért és a terepkísérletek protokolljaiért. Kellően összehangolt és következetes munka esetén a partnerségben egynél több ilyen szervezet is részt vehet.

Feltöltés ideje: 2019. 12. 20.
Határidő:

További részletek
Kiírás neve magyarul:
Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás és a képzés ágazatában, magas szintű hatóságok irányításával
Kiírás neve angolul:
European Policy Experimentations in the field of Education and Training led by high-level public authorities
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 3 - Support to policy reform