88 különböző nyitott pályázat
2019. április 25.
Pályázati szűrő
sze

Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika ágazatában, magas szintű hatóságok irányításával

Összefoglaló:

Szakpolitikai reformok támogatása (KA3) keretében megvalósuló tevékenységek az európai szintű politikai célkitűzések megvalósítására irányulnak, különösen szem előtt tartva az Európa 2020 stratégia, az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai kerete („Oktatás és képzés 2020”) és az Európai Ifjúsági Stratégia céljait.

Célok:

E pályázati felhívás általános célkitűzése, hogy az innovatív szakpolitikai intézkedések rendszerhatásaival kapcsolatos bizonyítékok összegyűjtésével és értékelésével elősegítse az oktatási és képzési rendszerek, valamint az ifjúsági szakpolitika hatékonyságának és eredményességének javítását. E felhívás a támogatásra jogosult országok magas szintű hatóságainak bevonása mellett helyszíni vizsgálatokon (kísérlet) alapuló, megbízható és széles körben elismert értékelési módszerek alkalmazását is szükségessé teszi.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA/34/2015
Státusz: lejárt
Határidő:

A pályázatok benyújtásának határidői:

— Előpályázatok: 2016. április 14. déli 12 óra

— Teljes pályázatok: 2016. október 13. déli 12 óra

Keretösszeg: 14 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

E pályázati felhívás keretében a projektek számára nyújtható társfinanszírozásra rendelkezésre álló költségvetés 14 000 000 EUR.

Ez az összeg a következő módon oszlik meg a két működési terület között:

1. Oktatás és képzés: 12 000 000 EUR

2. Ifjúság: 2 000 000 EUR

Az EU által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 75 %-át.

Kedvezményezett:

E pályázati felhívás szempontjából a következő pályázók tekinthetők támogathatónak:

a) az oktatásért, képzésért vagy ifjúságért felelős hatóságok (minisztérium vagy annak megfelelő hatóság), amelyek a megfelelő nemzeti vagy regionális kategóriák legmagasabb szintjén működnek. Az oktatási, szakképzési és ifjúsági ágazattól eltérő ágazatokért (pl. foglalkoztatás, pénz­ügy, szociális ügyek, belügyek, igazságügy, egészségügy stb.) felelős hatóságok abban az esetben támogathatók, ha igazolják, hogy konkrét hatáskörrel rendelkeznek azon a területen, amelyen a kísérletet végeznék. A hatóságok megbízhatnak saját képviseletükkel más állami vagy magánszervezeteket, valamint állami hatóságok bejegyzett hálózatait vagy szervezeteit, amennyiben a megbízást írásban rögzítik, és abban kifejezetten hivatkoznak a benyújtandó pályázatra.

b) Az oktatás, képzés és ifjúság területén működő állami vagy magánszervezetek és -intézmények.

c) Más társadalmi-gazdasági ágazatokban az oktatás, képzés és/vagy ifjúság területéhez kapcsolódó tevékenységet végző állami vagy magánszervezetek és -intézmények (pl. oktatásért képzésért, ifjúságért, foglalkoztatásért, szociális ügyekért, belügyekért, igazságügyért, minőségbiztosításért, diplomák elismeréséért/validálásáért, pályaorientációért felelős hatóságok, ügynökségek vagy szolgálatok, kereskedelmi kamarák, üzleti és szociális partnerek, kereskedelmi szervezetek, civil, sport és kulturális szervezetek, értékelő szervezetek, kutató szervezetek, média stb.)

Konzorciumi előírás:

A partnerség minimális összetételére vonatkozó követelmény e pályázat esetében 3 támogatható országból származó 4 szervezet.

Ez az alábbiak szerint valósítható meg:

- legalább egy hatóság (minisztérium vagy annak megfelelő hatóság) vagy megbízott testület három különböző országból, vagy egy legalább három különböző támogatható országot képviselő, bejegyzett hatósági hálózat/szervezet. A hálózatnak vagy szervezetnek legalább három felelős hatóság felhatalmazásával kell rendelkeznie ahhoz, hogy a konkrét projektre vonatkozó pályázat kapcsán az ő nevükben eljárhasson. A partnerségben szerepelnie kell legalább egy uniós tagállam felelős hatóságának.

- legalább egy, az összehasonlító elemzés és a szakpolitikai hatás felmérése terén szaktudással rendelkező állami vagy magánszervezet (kutató). Ez a szervezet felel a módszertani szempontokért és a helyszíni vizsgálatok protokolljaiért. Kellően összehangolt és következetes munka esetén a partnerségben egynél több szervezet is részt vehet.

Projektre vonatkozó pályázatot – valamennyi pályázó nevében – csak a következő intézmények/szervezetek egyike koordinálhat és nyújthat be:

- egy a kedvezményezettek a) alpontjában meghatározott hatóság;

- egy a kedvezményezettek a) alpontjában meghatározott, bejegyzett hatósági hálózat vagy szervezet;

- a pályázat benyújtása céljából a kedvezményezettek a) alpontjában meghatározott valamely hatóság által megbízott állami vagy magánszervezet. A megbízott szervezeteknek rendelkezniük kell a kedvezményezettek a) alpontja szerinti valamely hatóság kifejezett írásbeli jóváhagyásával arra vonatkozóan, hogy a projektre vonatkozó pályázatot annak nevében benyújtsa és koordinálja.

A pályázatokat minden pályázó nevében a pályázó szervezet jogi képviselője révén kell benyújtani. Természetes szemé­lyek nem pályázhatnak támogatásra. E pályázati felhívás céljára csak azok a szervezetek minősülnek támogatásra jogosult pályázó szervezetnek, amelyek az előpályázat benyújtási határidejének napján legalább három évre visszamenő­leg bizonyítani tudják jogi személyként folytatott működésüket.

Feltöltés ideje: 2016. 01. 27.
Határidő:

További részletek
Kiírás neve magyarul:
Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika ágazatában, magas szintű hatóságok irányításával
Kiírás neve angolul:
European policy experimentations in the fields of education, training and youth led by high-level public authorities
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 3 - Support to policy reform