482 különböző nyitott pályázat
2022. január 24.
Pályázati szűrő
tt
bt

Az organoidok etikai kérdései

Célok:

Az organoidokat kulcsfontosságúnak tartják a szervek fejlődésének, valamint a betegségek kifejlődésének modellezésében és tanulmányozásában. A tevékenység keretében a különböző érdekeltek hozzáállását kell feltárni, beleértve a kutatóközösséget, a pácienseket, a donorokat és a nyilvánosságot (a nemi szempontok figyelembevételével, amikor ez lehetséges), amit az ilyen típusú kutatások és az innováció, továbbá ezek etikai hatásainak irányába tanúsítanak. Szükséges az észlelt etikai következmények összehasonlító elemzése a technológiák hasonló csoportjának/családjának (például bioelektronika) segítségével. A tevékenység során meg kell vizsgálni az organoid-alapú technológiák hatását azzal a céllal, hogy azonosítsák a szükséges elemeket, amelyek a leginkább támogatják a kutatóközösséget abban, hogy az etikai dimenziót integrálják a kutatási protokollba.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SwafS-28-2020
Státusz: lejárt
Határidő: 2020.04.15.
Keretösszeg: 3 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2019. 12. 05.
Határidő:
2020.04.15.
Kiírás neve magyarul:
Az organoidok etikai kérdései
Kiírás neve angolul:
The ethics of organoïds
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science