482 különböző nyitott pályázat
2022. január 24.
Pályázati szűrő
bt
émg

Genetikai erőforrások és előnemesítési közösségek

Célok:

Összefoglaló:

A téma keretében megvalósuló tevékenységek célja a genetikai erőforrások kezelésével és használatával kapcsolatos kapacitások növelése, valamint az ezen területet érintő globális kötelezettségvállalások végrehajtása. A tevékenységek középpontjában Európa áll, a megvalósítás során ugyanakkor a nemzetközi erőforrásokat és tevékenységeket is figyelembe szükséges venni.

Célok:

A genetikai erőforrások (GenRes) kulcsfontosságúak a növények és az állatok változó és változékonyabb éghajlathoz történő alkalmazkodása szempontjából, de a sokféleségükben rejlő lehetőségek a jelenlegi nemesítés és (erdő)gazdálkodás terén még mindig kihasználatlanok. Az erőforrások (in-situ, ex-situ) megőrzésére irányuló erőfeszítések ezen globális értékek jelentős részének megragadását, megőrzését és hozzáférhetőségének biztosítását szolgálják. Az erőforrásokhoz való hozzáférést azonban gyakran korlátozza az anyag minősége és a különböző természetvédelmi helyszínek által nyújtott információk. A biodiverzitás csökkenése és a termények géneróziója miatti növekvő aggodalmak folytán fokozott együttműködésre van szükség a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás terén a genetikai erőforrások megőrzése, valamint felhasználása céljából.

A pályázatok 2018 során a következő altémára kell, hogy irányuljanak:

A növényi genetikai erőforrások értéknövelése

A tevékenységek további rálátást kell, hogy biztosítsanak a növényi eredetű genetikai erőforrások által a nemesítés, az erdőgazdálkodás és a fogyasztók számára nyújtott potenciális értékre. Ezzel összefüggésben a genetikai erőforrások kezelését javító és a génbankok és/vagy más, a genetikai állomány védelmét szolgáló egyéb szervezetek közötti összhangot biztosító megoldások kialakítására és tesztelésére szükséges törekedni. Ezen túlmenően a tevékenységek olyan módszerekre és technológiákra is ki kell terjedjenek, amelyek lehetővé teszik a gyűjtemények genetikai sokféleségének megragadását és új információk feltárását a felhasználók számára. Ez magában foglalja a genetikai erőforrás-állományra vonatkozó átfogó és pontosabb geno- és fenotípusos információkat, a kettő közötti kapcsolatok jobb megértését, és az adatfeldolgozáshoz és a vizualizációhoz szükséges megfelelő bioinformatikai eszközök biztosítását.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SFS-28-2018-2019-2020
Státusz: lejárt
Határidő: 2020.01.22.
Keretösszeg: 14 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2019. 09. 03.
Határidő:
2020.01.22.
Kiírás neve magyarul:
Genetikai erőforrások és előnemesítési közösségek
Kiírás neve angolul:
Genetic resources and pre-breeding communities
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science