482 különböző nyitott pályázat
2022. január 24.
Pályázati szűrő
bt
émg

A biodiverzitás előretörése a szántóföldeken és az értéklánc egészében

Célok:

Összefoglaló:

Jelen felhívás a biológiai sokféleség kérdésének különböző megközelítésben történő kezelésére ad lehetőséget az agrárium területén, amelybe beleértendő az agro-ökoszisztéma funkciók támogatása, a sokszínűség mezőgazdasági tevékenységbe történő integrációja, valamint a szélesebb körű agro-biodiverzitást támogató ösztönzők kialakítása.

Célok:

Az agro-biodiverzitás a biológiai sokszínűség valamennyi, a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés, illetve az agrár-ökoszisztéma kialakítása szempontjából releváns elemét magába foglaló fogalomként értelmezhető, amely a környezet, a genetikai erőforrások, illetve mezőgazdasági gyakorlat dinamikus interakciójának eredményeként alakul ki. Az agro-biodiverzitás számos aspektusa jelentős szerepet játszik a mezőgazdasági rendszerek stabilitásának, rugalmasságának és alkalmazkodóképességének kialakításában.

Az a mód, ahogyan a gazdálkodók földjeiket kezelik, közvetlen hatással van a mesterséges, illetve természetes biodiverzitására. A specializált, intenzív mezőgazdaság nagyobb termelékenységre képes, ez azonban a biodiverzitás szintjének csökkenésével jár. A termelékenység és a biodiverzitás között feszülő nyilvánvaló ellentét részben azon ösztönzők hiányának köszönhető, amelyek a gazdálkodók számára sokkal határozottabb szerep felvállalását tennék lehetővé a természetes, illetve mesterséges biodiverzitás fenntartásában.

A biológiai sokszínűség mezőgazdasági termelésbe való integrálása ugyan megjelenik számos, európai szintű szakpolitikában és világviszonylatban is, ezen törekvések gyakorlati megvalósulásához szükség van a kapcsolódó tudást és a gyakorlatot támogató lehetőségek széles körű alkalmazására.

A jelen felhívás az agro-biodiverzitás kérdésének különböző megközelítésben történő kezelésére ad lehetőséget, melybe beleértendő az agro-ökoszisztéma funkciók támogatása (pl. növények és talaj bióta esetében) a sokszínűség mezőgazdasági tevékenységbe történő integrációja, valamint a szélesebb körű agro-biodiverzitást támogató ösztönzők kialakítása.

A pályázatoknak a biodiverzitás értékelésekor figyelembe kell venniük a különböző térbeli kiterjedéseket és időtávot, a mezőgazdasági rendszerekkel kialakult viszonyt, a környező tájat felölelve a teljes értékláncot.

A benyújtott pályázatoknak 2018-ban az alábbi célok egyikének megvalósítására kell irányulniuk.

A növényekre gyakorolt, nagy hatással bíró, apró szervezetek - földfelszín alatti biodiverzitás és a növények interakciója (RIA)

A pályázatoknak a talajban élő organizmusok a növények tápanyagfelvételre, növekedésére, fejlődésére és egészségére gyakorolt pozitív hatásainak jobb megértését, illetve az ezekből származó előnyök kihasználásának lehetőségeit kell megalapozniuk. A pályázatok keretében megvalósuló tevékenységeknek a talajban lakó élőlények különböző taxonjai, valamint a növények közötti folyamatok és interakciók feltárására kell irányulniuk. A megvalósulás során elvégzendő munkának a talaj biológiai dinamikájára, a tápanyag-körforgás szempontjából releváns ökológiai jelentőségére, kártevők és betegségek elleni védekezésre, a növények fejlődésére vonatkozó tudást kell gyarapítania. Az eredmények a mezőgazdasági gyakorlatba kerülnek átültetésre, hozzájárulva a fenntartható termésszabályozást és talajkezelést támogató olyan stratégiák és eszközök kialakításához, amelyek a funkcionális talaj biodiverzitás pozitív hatásainak alkalmazására épülnek. A tervezett tevékenységek megvalósítására többszereplős megközelítést szükséges alkalmazni, amelynek során a mezőgazdasági ágazat, illetve más, releváns érdekeltek részvételét kell biztosítani.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SFS-01-2018-2019-2020
Státusz: lejárt
Határidő: 2020.09.08.
Keretösszeg: 18 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2019. 09. 01.
Határidő:
2020.09.08.
Kiírás neve magyarul:
A biodiverzitás előretörése a szántóföldeken és az értéklánc egészében
Kiírás neve angolul:
Biodiversity in action: across farmland and the value chain
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science