239 különböző nyitott pályázat
2021. október 19.
Pályázati szűrő
flk
okt
flk
par

EaSI – EURES: Célzott munkaerőpiaci mobilitást ösztönző rendszer – "Az EURES állásod"

Összefoglaló:

A felhívás olyan, az EURES Nemzeti Koordinációs Irodák vezetésével létrejövő konzorciális együttműködéseket kíván támogatni, amelyek szolgáltatásaikkal legalább 7 országra kiterjedően elősegítik „Az első EURES-állásod” mobilitási program megvalósulását.

Célok:

„Az első EURES-állásod” egy célzott mobilitási program, melynek céljai a következők:

  • az üres álláshelyek betöltése egy adott ágazatban, szakmában, országban vagy országcsoportban; vagy
  • a mobilitásra hajlandóságot mutató munkavállalói csoportok, így például a fiatalok támogatása.

Jelen felhívás fentiekkel összefüggő általános célja a munkaerő szabad áramlásának támogatása, azon belül is elsősorban a nehezen betölthető állások fiatal munkaerővel való betöltése az EU illetve EGT területén.

A felhívás támogatni kívánja a munkaerő áramlását elősegítő átfogó szolgáltatások fejlesztését az EU és az EGT területén, valamint azon munkáltatókat, akik más EU és EGT országokból kívánnak munkaerőt alkalmazni (elsősorban KKV-k).

A felhívás további céljai, a határon átnyúló munkaerő kereslet és kínálat összehangolása, a kiközvetítés és munkába helyezés elősegítése elsősorban a szakmai gyakorlatot és a tanulószerződéses gyakorlati képzést keresők körében, valamint a munkaerő mozgását gátló tényezők enyhítése.

A felhívás a fiatal munkavállalókra (18-35 év) irányuló intézkedésekkel e fiatalok országukon kívüli, szerződésben rögzített munkavállalását, gyakornoki munka vagy szakmai gyakorlat betöltését kívánja elősegíteni.

A célok között szerepel továbbá, a mobil fiatalok befogadó országban történő integrálódását elősegítő úgynevezett „Üdvözlő/befogadó kultúrát” támogató, innovatív intézkedések kialakítása és tesztelése.

Ennek érdekében a felhívás támogatni kívánja a tagállami EURES Nemzeti Koordinációs Irodák vezetésével, valamint legalább további hat szervezet által megvalósuló projekt(ek)et. A támogatás célterülete az EURES pillérében résztvevő országok közötti, határon átnyúló együttműködési projektek fejlesztése és támogatása.

Végrehajtó ügynökség: Európai Bizottság - Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóság
Pályázati azonosító: VP/2015/006
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.03.18.
Keretösszeg: 6 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

max. 95%

Kedvezményezett:

Az Európai Unió, illetve az Európai Szabadkereskedelmi Társulás / az Európai Gazdasági Térség tagországaiban alapított és regisztrált jogi személyek. (Az utóbbi kritérium alá értik Izlandot és Norvégiát. Liechtenstein nem vesz részt a programban. Svájci szervezet csak korlátozott módon - csak társult tagként - indulhat ezen a felhíváson.

Konzorciumi előírás:

Minimum 7 egymástól független szervezet 7 különböző országból:

  • min. 5 országból EURES szervezet (EURES tag, EURES partner vagy társult szervezet);
  • a fennmaradó szervezetek lehetnek más, nem EURES tagok.
  • Feltétel, hogy a konzorciumi tagok országaiban a munkát kereső célcsoport tagjai személyre szabott álláskeresési, toborzási és elhelyezkedési információt kapjanak.

A konzorciummal szembeni további feltételek:

  • A vezető pályázók az EURES Nemzeti Koordinációs Irodák lehetnek.
  • Társult pályázók az EURES tagszervezetek (EURES Nemzeti Koordinációs Irodák, EURES partnerek és társult partnerek), valamint az állami, illetve magánszektor munkaerőpiaci szerelői közül kerülhetnek ki.
Feltöltés ideje: 2015. 11. 19.
Határidő:
2016.03.18.
Kiírás neve magyarul:
EaSI – EURES: Célzott munkaerőpiaci mobilitást ösztönző rendszer – "Az EURES állásod"
Kiírás neve angolul:
EaSI – EURES: Targeted Mobility Scheme YOUR FIRST EURES JOB
Program:
Employment and Social Innovation Programme (EaSI)
Alprogram:
EURES