434 különböző nyitott pályázat
2021. szeptember 22.
Pályázati szűrő
jog

Cselekvési támogatás nemzeti és transznacionális igazságügyi együttműködési projektek társfinanszírozása céljából a polgári jog területén

Összefoglaló:

A felhívás célja az európai uniós polgári jog hatékony és koherens alkalmazásának elősegítése és az európai uniós jogi szereplők közti kommunikáció előmozdítása.

Célok:

A felhívás célja az európai uniós polgári jog hatékony és koherens alkalmazásának elősegítése. Egyes európai uniós jogszabályok helyes alkalmazásának elősegítése. Az adatcsere, valamint az EU jogszabályai által kijelölt hatóságok (például központi hatóságok és az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjai polgári és kereskedelmi területeken) vagy egyéb módon az európai uniós jog területén tevékenykedő szereplők (például: bíróságok, ügyvédek) közti strukturált, megbízható és az adatvédelemnek megfelelő kommunikáció megkönnyítése, ide értve dokumentumok elektronikus továbbítását, az információkérést, határon túli felek vagy tanúk kihallgatását. A fizetésképtelenségi eljárások területén alkalmazott legjobb gyakorlatok cseréje, figyelembe véve a Bizottságnak az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről szóló 2014/135/EU számú ajánlását.

Végrehajtó ügynökség: Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság (DG JUST)
Pályázati azonosító: JUST/2015/JCOO/AG
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.01.19.
Keretösszeg: 5 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Max. 80%

Kedvezményezett:

Az Európai Unió valamely tagállamában (kivéve Egyesült Királyság és Dánia) alapított magán vagy közszervezet, továbbá nemzetközi szervezetek.

Konzorciumi előírás:

A pályázóval jogi vagy tőkekapcsolatban lévő jogi személyek – amennyiben nem kizárólag a tevékenység ellátására alapíttattak és tevékenységük nincs korlátozva az ellátandó feladatra – partnerként részt vehetnek elszámolható költségek igazolás céljából. A konzorcium legalább egy tagjának nonprofit természetűnek vagy köztestületnek kell lennie.

Feltöltés ideje: 2015. 11. 17.
Határidő:
2016.01.19.
Kiírás neve magyarul:
Cselekvési támogatás nemzeti és transznacionális igazságügyi együttműködési projektek társfinanszírozása céljából a polgári jog területén
Kiírás neve angolul:
Action grants to support national or transnational projects to support judicial cooperation in civil matters
Program:
Justice Programme (2014-2020)