415 különböző nyitott pályázat
2021. december 09.
Pályázati szűrő
mf

Műfordítási projektek támogatása 2019

Összefoglaló:

A Creative Europe Program pályázatot hirdet a következő témában: a kultúra alprogram a műfordítások támogatásához és a lefordított anyagok népszerűsítéséhez nyújt támogatást. A műfordítási projektek támogatásának fő célja az Unióban és a kultúra alprogramban részt vevő országokban a kulturális és nyelvi sokféleség előmozdítása, valamint a magas színvonalú irodalmi művek országok közötti forgalmának ösztönzése.

Célok:

A műfordítási projektek támogatásának legfontosabb célkitűzései az alábbiak:

- a kulturális és nyelvi sokféleség előmozdítása az Unióban, valamint a Creative Europe program Kultúra alprogramjában részt vevő többi országban;

- a magas színvonalú irodalmi művek országok közötti forgalmának hosszú távú ösztönzése;

- az ilyen irodalmi művekhez való hozzáférés javítása az Unióban és azon kívül;

- új olvasói rétegek elérése a színvonalas műfordítások révén.

A fenti célkitűzéseken belül a műfordítási projektek támogatásának prioritási területei az alábbiak:

- az európai műfordítások népszerűsítésének támogatása;

- a kevésbé elterjedt nyelveken íródott művek angolra, németre, franciára és (kasztíliai) spanyolra történő fordításának ösztönzése, mivel e fordítások hozzájárulhatnak a művek szélesebb körű elterjedéséhez;

- a kevésbé elterjedt műfajok, például a fiatal közönségnek (gyermekeknek, serdülőknek és fiatal felnőtteknek) szóló művek, képregények/képregényalbumok, novellák vagy versek fordításának ösztönzése;

- a digitális technológia megfelelő használatának ösztönzése a művek terjesztése és népszerűsítése során egyaránt;

- az Európai Unió Irodalmi Díját (lásd http://www.euprizeliterature.eu ) elnyert könyvek fordításának és népszerűsítésének ösztönzése;

- a fordítók ismertségének növelése. A kiadóknak e célból minden egyes lefordított könyvhöz mellékelniük kell a fordító életrajzát.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA 07/2019
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.06.04.
Keretösszeg:

A 2019-es felhívásra előirányzott teljes költségvetés becsült összege 2,5 millió EUR.

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 50%
Kedvezményezett:

Támogatásban részesülhetnek a Kultúra alprogramban részt vevő országokban székhellyel rendelkező olyan kiadók, amelyek a könyvkiadási ágazatban tevékenykednek, és a pályázatok benyújtásának határidejekor legalább 2 éve jogi személyiséggel rendelkeznek.

A pályázók nem lehetnek olyan helyzetben, amely az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi rendeletben és annak alkalmazási szabályaiban meghatározottak szerint kizárja őket a részvételből és/vagy az odaítélésből.

A következő országkategóriákban működő jogi személyek nyújthatnak be pályázatot, amennyiben a rendelet 8. cikkében foglalt valamennyi feltétel teljesül, valamint az ország és a Bizottság közötti tárgyalások megkezdődtek:

Az Európai Unió 28 tagállama és az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozat („tengerentúli társulási határozat”) (HL L 314., 2001.11.30., 1. o.) 58. cikke alapján a programban való részvételre jogosult tengerentúli országok és területek.

A tagjelölt és potenciális tagjelölt országok: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, ÉszakMacedónia és Szerbia;

Az EFTA-/EGT-tagországok: Izland és Norvégia;

Az európai szomszédságpolitika alá tartozó országok: Grúzia, Moldova, Ukrajna, Tunézia, Örményország és Koszovó.

Konzorciumi előírás:

-

Feltöltés ideje: 2019. 04. 30.
Határidő:
2019.06.04.
Kiírás neve magyarul:
Műfordítási projektek támogatása 2019
Kiírás neve angolul:
Support to Literary translation projects
Program:
Creative Europe
Alprogram:
Culture Sub-programme