40 különböző nyitott pályázat
2020. szeptember 19.
Pályázati szűrő
kt

A lakossági tudományos tevékenységekkel kapcsolatos tudásbázis megszilárdítása és bővítése

Összefoglaló:

A felhívás célja a lakossági tudományos tevékenységekkel kapcsolatos ismeretek elmélyítése. Ennek érdekében olyan pályázat támogatására kerül sor, amely a lakossági tudományos projektekből származó adatok vizsgálatát, illetve szintetizálását valósítja meg.

Célok:

A támogatásban részesülő projektnek elsősorban a következő területek mélyebb megértéséhez kell hozzájárulnia: a lakosság tudományos területeken való részvételének formái és tevékenységtípusai, a lakossági részvétel átalakító ereje, a lakosság köreiből kikerülő tudománnyal foglalkozókat érintő kihívások, a lakossági tudományos tevékenységekben való részvételt támogató, illetve gátló tényezők (például társadalmi-gazdasági státusz, nemi vagy korcsoport szerinti hovatartozás), valamint cél egy hatékony tudásbázis kialakítása. A megvalósítás során a területet érintő előrelépéseket európai, illetve szélesebb nemzetközi történelmi összefüggésekben szükséges megvilágítani, hozzájárulva a lakossági tudományos tevékenységeknek a tudomány, valamint a tudomány és társadalom között fennálló kapcsolat következményeinek jobb megértéséhez.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SwafS-17-2019
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.04.02.
Keretösszeg: 2 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2019. 02. 09.
Határidő:
2019.04.02.
Kiírás neve magyarul:
A lakossági tudományos tevékenységekkel kapcsolatos tudásbázis megszilárdítása és bővítése
Kiírás neve angolul:
Consolidating and expanding the knowledge base on citizen science
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Science with and for Society