40 különböző nyitott pályázat
2020. szeptember 19.
Pályázati szűrő
kt

A tudomány, technológia és innováció nemi alapú szempontjai a harmadik országokkal folytatott párbeszédben

Összefoglaló:

A téma keretében olyan projekt támogatására kerül sor, amely azt vizsgálja, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség milyen módon érvényesül a tudomány, a technológia és az innováció terén létrejövő nemzetközi együttműködések különböző szintjein az Európai Unióban, valamint a vizsgálat céljából kiválasztott harmadik országokban.

Célok:

A vizsgálat során három fő célterület érintendő: a tudományos pályafutások terén érvényesülő esélyegyenlőség, a nemek közötti egyensúly a döntéshozatal terén, valamint a nemi dimenzió érvényesülése a tudomány és innováció terén.

A projekt során az Európai Kutatási Térséggel kapcsolatos csoportok által a nemek közötti esélyegyenlőség vonatkozásában megvalósított munkát, valamint a korábbi, az Európai Unió által támogatott projektek eredményeit szükséges összegezni, nemzetközi együttműködés keretében. A megvalósítás során annak feltérképezésére és elemzésére kerül sor, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség miként érvényesül a következő területeken:

1.az Európai Unió tagállamai és a társult államok harmadik országokkal a tudomány, technológia és innováció területén megkötött hivatalos két- és többoldalú megállapodásai;

2.a tudomány, a technológia és az innováció területét érintő két- és többoldalú tevékenységek esetében, amelybe a támogatásokhoz való hozzáférés és az értékelési folyamat is beleértendő;

3.a nemzetközi együttműködések keretében elért eredmények terjesztése és felhasználásuk ösztönzése.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SwafS-12-2019
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.04.02.
Keretösszeg: 2 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2019. 02. 09.
Határidő:
2019.04.02.
Kiírás neve magyarul:
A tudomány, technológia és innováció nemi alapú szempontjai a harmadik országokkal folytatott párbeszédben
Kiírás neve angolul:
The gender perspective of science, technology and innovation (STI) in dialogue with third countries
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Science with and for Society