142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

A nemek közti esélyegyenlőség európai kutatási szervezetek és egyetemek keretei közötti érvényesítését támogató odaítélési/minősítési rendszerek megvalósítási forgatókönyvei

Összefoglaló:

A téma keretében olyan pályázat támogatására kerülhet sor, amely az európai odaítélési/minősítési rendszer megvalósíthatósági tanulmányát dolgozza ki a nemek közötti esélyegyenlőség kutatási szervezetek/egyetemek keretei közötti érvényesítése céljából.

Célok:

A már meglevő tapasztalatokon, illetve korábbi kutatások és kezdeményezések (például a Horizon 2020-program keretében támogatott projektek, mint a GEDII és az EFFORTI, vagy további, az FP7 keretében támogatott ERA-Net társfinanszírozású Gender-NET) eredményein alapulva a kezdeményezés során:

- mélyreható minőségi és mennyiségi értékelés valósul meg a nemek közötti esélyegyenlőség kutatási szervezetek/egyetemek keretei közötti érvényesítése céljából kialakított odaítélési/minősítési rendszerek vonatkozásában. Ennek során különös figyelmet szükséges fordítani a jellemző nemzeti keretekre, különösen a jogalkotás, a szakpolitika és a kutatásfinanszírozás területén, hogy az értékelt odaítélési/minősítési rendszerek szándékolt vagy nem szándék szerinti hatásai jobban megítélhetők legyenek;

- legalább három európai odaítélési/minősítési rendszer egyértelmű kereteinek kidolgozására kerül sor, amelyek az Európai Kutatási Térség olyan esélyegyenlőségi célkitűzéseivel állnak összhangban, mint például a nemek közötti egyenlő esélyek érvényesítése a tudományos pályafutások terén, a nemek közötti egyensúly a döntéshozatali pozíciókban vagy a nemek közötti egyenlőség dimenziójának érvényesítése a kutatás és innováció terén.

A megvalósítás javasolt időtartama 24 hónap.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SwafS-11-2019
Státusz: lejárt
Határidő: 2020.04.23.
Keretösszeg: 1 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2019. 02. 09.
Határidő:
2020.04.23.
Kiírás neve magyarul:
A nemek közti esélyegyenlőség európai kutatási szervezetek és egyetemek keretei közötti érvényesítését támogató odaítélési/minősítési rendszerek megvalósítási forgatókönyvei
Kiírás neve angolul:
Scenarios for an award/certification system for gender equality in research organisations and universities in Europe
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Science with and for Society