139 különböző nyitott pályázat
2022. július 01.
Pályázati szűrő
ee

Pályázati felhívás kapacitásépítésre a gyermekjogok és a gyermekbarát igazságszolgáltatás területén

Összefoglaló:

A pályázat célja a gyermekbarát igazságszolgáltatási rendszer szerves részeként, az érintett nemzeti igazságszolgáltatási rendszer szakembereivel és kijelölt hatóságaival való teljes együttműködésben a büntetőjogi, polgári vagy közigazgatási bírósági eljárásban részt vevő gyermekek számára tényekkel alátámasztott támogatások rendszerezése és továbbfejlesztése, illetve a multidiszciplináris egyéni értékelések rendszerezésében részt vevő igazságügyi és egyéb szakemberek kapacitásának növelése.

Célok:

Az Európa Tanács gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló iránymutatásai a gyermekbarát igazságügyet olyan igazságszolgáltatási rendszerként határozzák meg, amely garantálja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony végrehajtását a lehető legmagasabb szinten. A gyermekek jogainak tiszteletben tartásába beletartozik a megfelelő eljáráshoz való jog, az eljárásban való részvételhez és annak megértéséhez való jog, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog, valamint az integritáshoz és méltósághoz való jog.

Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és különösen a gyermekbarát igazságszolgáltatás nem adott. Számos országban és térségben történt előrelépés, de még mindig sok kihívás merül fel: gyakran nem veszik figyelembe a gyermekek (különösen a fogyatékkal élő gyermekek) vallomásait, a gyermekeket nagy nyomás alá helyezik a bíróság előtt, többször is kikérdezik megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy nélkül.

A pályázat célja, hogy a gyermekbarát igazságszolgáltatási rendszer szerves részeként, az érintett nemzeti igazságszolgáltatási rendszer szakembereivel és kijelölt hatóságaival való teljes együttműködésben:

1. a büntetőjogi, polgári vagy közigazgatási bírósági eljárásban részt vevő gyermekek számára tényekkel alátámasztott támogatások rendszerezése és továbbfejlesztése.

2. a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv 22. cikke értelmében a multidiszciplináris egyéni értékelések rendszerezésében részt vevő igazságügyi és egyéb szakemberek kapacitásának növelése a büntetőeljárásban gyanúsított vagy vádlott gyermekekre vonatkozó eljárási garanciákról, figyelembe véve azokat a tagállamokat, amelyek már átültették ezeket az irányelveket.

Végrehajtó ügynökség: Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság (DG JUST)
Pályázati azonosító: REC-RCHI-PROF-AG-2019
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.05.14.
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Konzorciumi előírás:

-

Feltöltés ideje: 2019. 01. 18.
Határidő:
2019.05.14.
Kiírás neve magyarul:
Pályázati felhívás kapacitásépítésre a gyermekjogok és a gyermekbarát igazságszolgáltatás területén
Kiírás neve angolul:
Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child and child-friendly justice
Program:
Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)