403 különböző nyitott pályázat
2020. július 13.
Pályázati szűrő
pt

Európai audiovizuális alkotások online népszerűsítése 2019

Összefoglaló:

Az európai audiovizuális alkotások online népszerűsítési rendszere a következőkhöz nyújt támogatást:

  • a VOD-szolgáltatások promóciós, marketing és branding tevékenységeinek támogatása,
  • „On Line Ready” csomagok fejlesztésének támogatása,
  • az európai audiovizuális alkotások forgalmazására, terjesztésére és népszerűsítésére szolgáló innovatív stratégiák és online eszközök támogatása, beleértve az olyan közönségszervező kezdeményezéseket, amelyek innovatív, részvételi stratégiák révén próbálnak szélesebb közönséget megszólítani az európai filmekkel.
Célok:

A kulturális és kreatív alkotások országokon átívelő forgalmának előmozdítását célzó egyedi célkitűzésén belül a MEDIA alprogram két prioritása a következő:

  • audiovizuális alkotások országokon átívelő marketingjének, brandingjének és forgalmazásának egyéb, nem filmszínházi platformokon történő támogatása;
  • új forgalmazási módok támogatása új üzleti modellek fejlesztésének lehetővé tétele érdekében.
Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA 30/2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.04.05.
Keretösszeg:

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 10,16 millió EUR.

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Kedvezményezett:

A pályázaton a MEDIA alprogramban részt vevő országok valamelyikében (lásd alább) bejegyzett és közvetlenül vagy többségében ezen országok állampolgárainak tulajdonában lévő szervezetek (magánvállalatok, non-profit szervezetek, egyesületek, jótékonysági szervezetek, alapítványok önkormányzatok/városi tanácsok stb.) vehetnek részt.

Az alábbi országok valamelyikében működő jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók, amennyiben a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló rendelet 8. cikkében említett valamennyi feltétel teljesül, és a Bizottság tárgyalásokat kezdett az adott országgal:

− a 2001/822/EK tanácsi határozat 58. cikke szerint a programban való részvételre jogosult uniós tagállamok és tengerentúli országok és területek;

− az előcsatlakozási stratégiában kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt és potenciális tagjelölt országok, az ezen országok uniós programokban való részvételére vonatkozóan a keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy 1 Rendelet 1295/2013 / Nem EU Hivatalos Lapjában az Európai Unió 2013-ban 20/12 (HL L347 / 221) és 27/06/2014 (HL L189/260) 2 hasonló megállapodásokban megállapított általános elvekkel és feltételekkel összhangban;

− az EGT-tagsággal rendelkező EFTA-országok, az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;

− a Svájci Államszövetség az országgal megkötendő kétoldalú megállapodás alapján;

− az európai szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országok, az ezen országokkal együtt az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján létrehozott eljárásokkal összhangban.

A program az ezen országok vagy régiók által megfizetett kiegészítő előirányzatok és az ezen országokkal vagy régiókkal közösen meghatározandó egyedi eljárások alapján nyitva áll egyes kiválasztott országokkal vagy régiókkal folytatott kétoldalú vagy többoldalú együttműködési fellépések előtt is.

A program lehetővé teszi a programban részt nem vevő országokkal, valamint a kulturális és kreatív ágazatokban működő nemzetközi szervezetekkel – például az UNESCO–val, az Európa Tanáccsal, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) vagy a Szellemi Tulajdon Világszervezettel (WIPO) – történő együttműködést és közös fellépéseket a program célkitűzéseinek megvalósításában való közös részvétel alapján.

Nem uniós országok pályázóinak a pályázatai is kiválaszthatók, amennyiben az odaítélésről szóló határozat időpontjáig sor kerül olyan megállapodások aláírására, amelyek az adott országoknak a fent említett rendelettel létrehozott programban való részvételére vonatkozó szabályokat ismertetik.

Konzorciumi előírás:

-

Feltöltés ideje: 2019. 01. 11.
Határidő:
2019.04.05.
Kiírás neve magyarul:
Európai audiovizuális alkotások online népszerűsítése 2019
Kiírás neve angolul:
Promotion of European Audiovisual Works Online 2019
Program:
Creative Europe
Alprogram:
MEDIA Sub-programme