232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
ftv

Filmfesztiválok támogatása 2019

Összefoglaló:

A pályázat célja a közönségépítés támogatása az európai audiovizuális alkotások iránti érdeklődés felkeltésének és az ezen alkotásokhoz való hozzáférés javításának eszközeként, különösen promóción, rendezvényeken, filmműveltség kialakításán és fesztiválokon keresztül

Célok:

A MEDIA alprogram a következő intézkedésekhez nyújt támogatást:

  • különböző európai audiovizuális alkotások bemutatására és népszerűsítésére irányuló kezdeményezések támogatása;
  • a filmműveltség előmozdítását és az európai audiovizuális alkotásokkal kapcsolatos ismeretek és érdeklődés bővítését célzó tevékenységek támogatása.
Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA/32/2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.05.07.
Keretösszeg: 3 200 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Kedvezményezett:

A pályázók a MEDIA alprogramban részt vevő valamely országban székhellyel rendelkező olyan európai jogi személyek (magánvállalatok, nonprofit szervezetek, szövetségek, jótékonysági szervezetek, alapítványok, önkormányzatok/városi tanácsok stb.) lehetnek, amelyek közvetlenül vagy többségi részesedés formájában az ezen országok állampolgárainak tulajdonában állnak.

Az alábbi országok valamelyikében működő jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók, amennyiben a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló rendelet 8. cikkében említett valamennyi feltétel teljesül, és a Bizottság tárgyalásokat kezdett az adott országgal:

− A 2001/822/EK tanácsi határozat 58. cikke szerint a programban való részvételre jogosult uniós tagállamok és tengerentúli országok és területek

− az előcsatlakozási stratégiában kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt és potenciális tagjelölt országok, az ezen országok uniós programokban való részvételére vonatkozóan a keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban megállapított általános elvekkel és feltételekkel összhangban;

− az EGT-tagsággal rendelkező EFTA-országok, az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;

− a Svájci Államszövetség az országgal megkötendő kétoldalú megállapodás alapján;

− az Európával szomszédos területek országai, az ezen országokkal együtt az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.

A program az ezen országok vagy régiók által megfizetett kiegészítő előirányzatok és az ezen országokkal vagy régiókkal közösen meghatározandó egyedi eljárások alapján nyitva áll egyes kiválasztott országokkal vagy régiókkal folytatott kétoldalú vagy többoldalú együttműködési fellépések előtt is.

A program lehetővé teszi a programban részt nem vevő országokkal, valamint a kulturális és kreatív ágazatokban működő nemzetközi szervezetekkel – például az UNESCO–val, az Európa Tanáccsal, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) vagy a Szellemi Tulajdon Világszervezettel (WIPO) – történő együttműködést és közös fellépéseket a program célkitűzéseinek megvalósításában való közös részvétel alapján.

Nem uniós országok pályázóinak a pályázatai is kiválaszthatók, amennyiben az odaítélésről szóló határozat időpontjáig sor kerül olyan megállapodások aláírására, amelyek az adott országoknak a fent említett rendelettel létrehozott programban való részvételére vonatkozó szabályokat ismertetik.

Az ügynökség az Unión kívüli országokban működő pályázók pályázatait is kiválaszthatja, amennyiben a támogatás odaítéléséről szóló határozat meghozatalának napjáig megtörténik az érintett országnak a fent említett rendelettel létrehozott programban való részvételére vonatkozó szabályokról szóló megállapodások aláírása.

(A rendelet 8. cikkében említett feltételeknek eleget tevő országok frissített listája, amely országokkal a Bizottság tárgyalásokat kezdett, az alábbi hivatkozáson érhető el: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en).

Természetes személyek nem pályázhatnak támogatásra.

Konzorciumi előírás:

-

Feltöltés ideje: 2019. 01. 11.
Határidő:
2019.05.07.
Kiírás neve magyarul:
Filmfesztiválok támogatása 2019
Kiírás neve angolul:
Support to Festivals 2019
Program:
Creative Europe
Alprogram:
MEDIA Sub-programme