339 különböző nyitott pályázat
2020. március 31.
Pályázati szűrő
par

Stratégiai partnerségek az oktatás és a képzés területén 2019

Összefoglaló:

A stratégiai partnerségek célja innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és/vagy megvalósításának támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása.

Célok:

A stratégiai partnerségek célja innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és/vagy megvalósításának támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA/36/2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.03.19.
Keretösszeg: 12 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 75%
Kedvezményezett:

Pályázó bármely, programországban székhellyel rendelkező részt vevő szervezet/intézmény lehet. Ez a szervezet/intézmény nyújtja be a pályázatot az adott projektben érintett valamennyi résztvevő szervezet/intézmény nevében.

Konzorciumi előírás:

Résztvevő szervezet/intézmény lehet bármely olyan állami vagy magánszervezet/magánintézmény, amelynek programországban vagy partnerországban van a székhelye (lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” szakaszát).

Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:

 • felsőoktatási intézmény;
 • iskola/intézet/oktatási központ (bármilyen szintű, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, a szakképzést és a felnőttoktatást is beleértve);
 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • állami vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;
 • szociális partner vagy a munka világának egyéb képviselője, a kereskedelmi kamarákat és az iparkamarákat, az ipari/szakmai egyesületeket és a szakszervezeteket is beleértve;
 • kutatóintézet;
 • alapítvány;
 • vállalatközi képzőközpont;
 • kollaboratív képzési lehetőséget nyújtó vállalkozások;
 • kulturális intézmény, könyvtár, múzeum;
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szerv;
 • a nem formális és informális tanulás során szerzett tudás, készségek és kompetenciák érvényesítéséért felelős szerv;
 • európai ifjúsági nem kormányzati szervezet;
 • olyan fiatalok csoportjai, akik ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik (fiatalok informális csoportjai).

A programországokban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A partnerországok résztvevő felsőoktatási intézményeinek nem kell chartával rendelkezniük, de el kell kötelezniük magukat annak alapelvei mellett.

Feltöltés ideje: 2019. 01. 09.
Határidő:
2019.03.19.
Kiírás neve magyarul:
Stratégiai partnerségek az oktatás és a képzés területén 2019
Kiírás neve angolul:
Forward-Looking Cooperation Projects 2019
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices