403 különböző nyitott pályázat
2020. július 10.
Pályázati szűrő
em

Európai emlékezés - 2019

Összefoglaló:

Az Európai Unió alapértékei a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok tisztelete. A múlt emlékeit meg kell őrizni, hogy teljes mértékben tudjuk értékelni jelentésüket és a múlton túllépve a jövőt tudjuk építeni.

Célok:

Az Európai Unió olyan alapvető értékekre épül, mint a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok tisztelete. Ahhoz, hogy ezek jelentését teljes mértékben értsük, meg kell őriznünk a múlt emlékeit, ami egyben a múlt lezárásának és a jövő építésének az eszköze.

Ez az ág olyan tevékenységeket támogat, amelyek Európa kulturális sokféleségéről és a tágabb értelemben vett közös értékekről való gondolkodásra késztetnek. Ebben az összefüggésben az a célja, hogy a modern kori Európa történelmében létrejött önkényuralmi rendszerek (különösen, de nem kizárólag a holokauszthoz vezető nácizmus, a fasizmus, a sztálinizmus és a totalitárius kommunista rezsimek) kialakulásának okait vizsgáló, valamint az említett rezsimek által elkövetett bűnök áldozataira való emlékezést szolgáló projekteket támogassa.

Az ág a közelmúlt európai történelmének más meghatározó pillanatait és mérföldköveit érintő tevékenységekre is kiterjed. Előnyben részesülnek a fiatalabb generáció megszólítását célzó olyan intézkedések, amelyek a múlt lezárásának és a jövő építésének eszközeiként a toleranciát, a kölcsönös megértést, a kultúrák közötti párbeszédet és a megbékélést ösztönzik.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA-51/2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.02.01.
Keretösszeg: 3 700 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 60%
Kedvezményezett:

Állami helyi/regionális hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, a túlélők szövetségeit, kulturális, ifjúsági, oktatási és kutatóintézeteket. Előnyben részesülnek a fiatalokat egyértelműen megszólító projektek.

Konzorciumi előírás:

A projektben legalább egy tagállam szervezeteinek részt kell vennie. Elsőbbséget élveznek a nemzetközi, transznacionális projektek.

Feltöltés ideje: 2019. 01. 08.
Határidő:
2019.02.01.
Kiírás neve magyarul:
Európai emlékezés - 2019
Kiírás neve angolul:
European Remembrance 2019
Program:
Europe for Citizens
Alprogram:
European remembrance