40 különböző nyitott pályázat
2020. szeptember 19.
Pályázati szűrő
kt
ikt
nka
bt
gyf
űt
émg
eh
k
keg
b
tg

Innovatív Képzési Hálózatok

Összefoglaló:

Az Innovatív Képzési Hálózatok célja a kreatív, vállalkozó szellemű, innovatív, a pályafutásuk korai szakaszában járó kutatók olyan új generációjának képzése, akik a jelenlegi és jövőbeni kihívásoknak megfelelve képesek a tudást és az ötleteket termékké és szolgáltatássá alakítani gazdasági és társadalmi előnyök biztosítása érdekében.

Célok:

Az „Innovatív Képzési Hálózatok” kezdeményezés támogatja a verseny útján kiválasztott, közös kutatási képzési- és/vagy doktori programokat, amelyeket az Európai Unió területén, illetve az azon kívül található egyetemek, kutatóintézetek, kutatási infrastruktúrák, vállalkozások, kis- és középvállalkozások, valamint más társadalmi-gazdasági szereplők partnerségei valósítanak meg.

A partnerségek formái a következők: Európai Képzési Hálózatok (ETN), Európai Ipari Doktori Programok (EID) és Európai Közös Doktori Programok (EJD).

Valamennyi programnak egyértelműen meghatározott felügyelőbizottsággal kell rendelkeznie, amely összehangolja az egész hálózatra kiterjedő képzést, valamint a résztvevő szervezetek között aktív és folyamatos kommunikációt alakít ki, továbbá lehetővé teszi a legjobb gyakorlatok cseréjét a partnerség előnyeinek maximalizálása érdekében.

A programban a résztvevő szervezetek egymást kiegészítő kompetenciáinak a kiaknázására szükséges törekedni olyan tevékenységek támogatásával, mint a tudásmegosztás, a hálózatépítő tevékenységek, valamint workshopok és konferenciák szervezése.

A kutatók foglalkoztathatóságának növelése érdekében a kutatói képzést minden egyes kutató esetében a nem tudományos szektorban való jelentős tapasztalatszerzés kell, hogy kiegészítse. Ösztönözni szükséges a kutatóknak a többi kedvezményezetthez és a partnerszervezetekhez való elhelyezését, ennek azonban a kutatók szempontjából tárgyhoz tartozónak, megvalósíthatónak és hasznosnak kell lennie, továbbá a projekt célkitűzéseivel összhangban kell állnia.

Támogatható olyan jelentős képzési modulok megvalósítása, beleértve a digitálisakat, amelyek az összes területre vonatkozó és az azokon felhasználható kulcsfontosságú készségek fejlesztését segítik, és hozzájárulnak a nyitott tudomány, az innováció és a vállalkozói szellem előmozdításához.

A kiválasztott hálózat által alkalmazott, a pályafutásuk korai szakaszában járó kutatók a témavezetőikkel közösen egy karrierfejlesztési tervet alakítanak ki. A kutatási célok mellett ez a terv magában foglalja a kutatók képzési- és karrierigényét, beleértve a több területen is alkalmazható készségek elsajátítását, az oktatást, a publikációkra való felkészülést, illetve a konferenciákon történő részvételt.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: MSCA-ITN-2019
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.01.15.
Keretösszeg: 470 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2018. 12. 26.
Határidő:
2019.01.15.
Kiírás neve magyarul:
Innovatív Képzési Hálózatok
Kiírás neve angolul:
Innovative Training Networks
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science