43 különböző nyitott pályázat
2020. december 01.
Pályázati szűrő
tk
ikt

A városok egészségének és jóllétének a fejlesztését támogató, jövőbe mutató és integrált megoldások

Összefoglaló:

A felhívás keretében olyan pályázatok megvalósítására kerülhet sor, amelyek a városi lakosság egészségét és jóllétét támogató, jövőbe mutató és integrált megoldások (például terápiás kertek, városi nappali terek, kreatív utcák, városi farmok) létrehozására törekednek társadalmi, kulturális, digitális és természet-alapú innovációk komplex felhasználásával.

Célok:

A fejlesztett megoldásoknak foglalkozniuk szükséges az egészséget, illetve a jóllétet meghatározó társadalmi, kulturális, gazdasági és környezeti tényezőkkel, továbbá támogatniuk kell a városi közösségeket abban, hogy csökkentsék az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatoknak, a szennyeződéseknek (beleértve a zajszennyezést is), a környezeti stressznek és a társadalmi feszültségeknek (beleértve a dzsentrifikció negatív hatásait) való kitettségüket.

Az intézkedéseknek szintén demonstrálniuk kell, hogy a fejlesztett megoldásoknak az innovatív földhasználat kezelését biztosító módszerekkel és a településtervezéssel történő integrációja milyen módon járul hozzá a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű városi területeken az egészséggel összefüggő környezeti terhelés csökkentéséhez, a közösségi terekhez való egyenlő hozzáféréshez, a terek minőségének és használatának a támogatásához, továbbá a fenntartható mobilitási minták népszerűsítéséhez.

Az intézkedéseknek tesztelniük szükséges az új, átmenetet támogató vezetési megközelítéseket, irányítási modelleket, jogszabályi kereteket és finanszírozási mechanizmusokat a közösségi terek, illetve városi közterületek újra tervezésének, valamint az egészség és a jóllét növeléséhez való hozzájárulásuknak az értékelése céljából.

A társadalom- és bölcsészettudományi szakterületek, mint például a pszichológia, viselkedéstudományok, közgazdaságtan, jog, antropológia, szociológia, építészet vagy formatervezés bevonása elengedhetetlen a megvalósításhoz.

A fejlesztett megoldások hatásának növelése, nagyobb léptékre történő kiterjesztése és elterjedésének támogatása érdekében a projektekben jelentős networking, valamint képzési tevékenységek megvalósítására is sor kell, hogy kerüljön.

A támogatásban részesülő projektek keretében hosszú távon fenntartható adatplatformokat szükséges kialakítani, amelyek biztosítják a felhasznált megoldások hatásaival kapcsolatos nyílt és egységes adatokat, valamint lehetővé teszik a más, vonatkozó adatinfrastruktúrákkal való interoperabilitást.

A téma keretében támogatott pályázatok megvalósítása során az építkezés és az infrastruktúrát célzó beruházások költsége nem haladhatja meg az elszámolható összköltségek 20%-át.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SC5-14-2019
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.02.19.
Keretösszeg: 43 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2018. 12. 25.
Határidő:
2019.02.19.
Kiírás neve magyarul:
A városok egészségének és jóllétének a fejlesztését támogató, jövőbe mutató és integrált megoldások
Kiírás neve angolul:
Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges