434 különböző nyitott pályázat
2021. szeptember 22.
Pályázati szűrő
vsz

Európai Innovációs Partner - Kísérleti projektek kis- és középvállalkozások innovációs kapacitásának a bővítése érdekében

Összefoglaló:

A felhívás keretében olyan pályázatokat támogatnak, amelyeket kis- és középvállalkozások nyújtanak be azzal a céllal, hogy az adott vállalkozásnál egy éven keresztül munkaviszony keretében foglalkoztathassanak egy olyan magasan képzett szakembert, aki a vállalkozás innovációs ötleteiben rejlő lehetőségek feltárását, és az ezeken alapuló innovációs projektek kialakítását valósítja meg.

Célok:

A kis- és középvállalkozások által vezetett kísérleti projekt olyan innovációs kapacitásépítési akció, amely európai szintű támogatást nyújt az olyan jövőbe tekintő kis- és középvállalkozások számára, amelyek igazolni tudják, hogy egy adott innovációs ötlethez szükséges szakértelem nemzeti szinten nem érhető el a számukra (például azért, mert a szükséges szakértelem nem áll rendelkezésre vagy nem megfizethető a kis- és középvállalkozásoknak). A kis- és középvállalkozásokat abban támogatják, hogy egy magasan képzett, tapasztalt kutatót (úgy nevezett "innovációs partnert") egy évig folyamatosan alkalmazzanak. Az innovációs partner feladata az, hogy szerződésének ideje alatt feltárja a cég innovatív ötletében rejlő lehetőségeket, és innovációs projektté alakítsa azt.

A kis- és középvállalkozások számára kifejezetten javasolt, hogy a nagy szakértelmet igénylő pozíciót meghirdessék a pályázat benyújtása előtt. E célból az EURAXESS portál használata kötelező. Bármely más platform, illetve médium alkalmazása opcionális. A hirdetést közzé tevő kis- és középvállalkozásoknak jogában áll a hirdetésre jelentkezők köréből a megfelelő szakember alkalmazása, ez esetben azonban a projekt során az innovációs partner foglalkoztatása céljából támogatásban nem részesülhetnek.

A támogatásban részesülő kis- és középvállalkozások kötelesek az innovációs partner foglalkoztatását egy éven keresztül folyamatosan biztosítani. Az innovációs partner feladata a vállalkozás innovációs ötletében rejlő lehetőség feltárása azzal a céllal, hogy az ötletet innovációs projektté alakítsák, amely egyúttal lehetőséget teremt az innovációs partner további foglalkoztatására.

A 12 hónapos foglalkoztatási időszak alatt minden innovációs partner képzési programban kell, hogy részt vegyen az ipari innováció és üzleti menedzsment tárgyában. Szintén ez alatt az időszak alatt a kis- és középvállalkozás pénzügyi támogatásban részesül egy, kifejezetten a partnerre szabott képzési és fejlesztési terv megvalósítása céljából, amelyet a szakértő, valamint a vállalat igényei szerint alakítottak ki azért, hogy a szakember teljesen a vállalati működés részévé váljon.

A támogatás keretében az alábbi költségek elszámolására nyílik lehetőség:

  • az innovációs partnerrel kapcsolatosan felmerülő személyi költségek;
  • az innovációs partner áthelyezésével kapcsolatos költségek;
  • az innovációs partner képzési programban való részvétele kapcsán felmerülő utazási és tartózkodási költségek;
  • az innovációs partnernek és témavezetőjének egy brüsszeli projektindító megbeszélésen való részvételéhez kapcsolódó utazási és tartózkodási költségei. Az innovációs partner számára biztosított személyre szabott képzések külső költsége.
Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: INNOSUP-02-2019-2020
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.01.17.
Keretösszeg: 4 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Mikro-, kis- és középvállalkozás
Konzorciumi előírás:

Nem releváns.

Feltöltés ideje: 2018. 12. 19.
Határidő:
2019.01.17.
Kiírás neve magyarul:
Európai Innovációs Partner - Kísérleti projektek kis- és középvállalkozások innovációs kapacitásának a bővítése érdekében
Kiírás neve angolul:
European SME innovation Associate - pilot
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges