142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

Az új ESFRI projektek előkészítési szakaszának támogatása

Összefoglaló:

A felhívás célja az, hogy támogatást nyújtsanak a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma előkészítési fázisban levő projektjei számára, amelyek új kutató infrastruktúrák létrehozását vagy a meglevők jelentős mértékű korszerűsítését eredményezik.

Célok:

A Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumának (ESFRI) ütemtervében azonosítják az európai tudományos közösség számára szükséges kutatási infrastruktúrákat. Mindazonáltal, ezeknek az infrastruktúráknak az ütemtervbe való beillesztése nem jelent garanciát a tényleges megépítésükre. Az építkezés és/vagy az azonosított infrastruktúrák kivitelezését megelőzően számos előzetes döntésre van szükség olyan kérdéseket illetően, mint a finanszírozók azonosítása, a fenntarthatóságot biztosító pénzügyi terv, az érdekeltek által vezérelt irányítási mechanizmusok, a telephely és a létesítmény (illetve a kutató infrastruktúra, amennyiben eltér) üzemeltetésének jogi kerete, az architektúra és a szolgáltatási szabályok.

Az előkészítő szakaszban az ESFRI ütemtervben meghatározott új vagy korszerűsítendő kutatási létesítményre irányuló projektet olyan jogi, pénzügyi, és amennyiben arra vonatkozik, műszaki szintre szükséges eljuttatni, amit a kivitelezés megkövetel.

A pályázati konzorciumban valamennyi érdekelt részvételét biztosítani szükséges, aki a projekt előrehaladásához, a döntések meghozatalához és a pénzügyi elkötelezettségek vállalásához szükséges a kivitelezés megkezdése előtt (például nemzeti/regionális minisztériumok/kormányok, kutatási tanácsok vagy támogató ügynökségek).

A létesítmények műszaki tervének a véglegesítéséhez műszaki munkákat kell végezni, ha szükséges, ami szilárd technikai alapul szolgál a költségbázis kialakításához és a részletes pénzügyi tervezéshez. A projekt pénzügyi szükségleteit oly mértékben szükséges meghatározni, hogy alkalmas legyen a finanszírozást biztosító szervezetek saját közép- és hosszútávú pénzügyi terveinek a kidolgozására. Egy költség-haszon elemzés készítéséhez szükséges az adott kutatási létesítmény társadalmi és gazdasági előnyeinek az elemzése.

A fő tevékenységek közé tartozik olyan jogi és pénzügyi megállapodások előkészítése (beleértve a kutatási létesítmény telephelyét, vezetését, belső szabályait, az új kutatási létesítmény finanszírozását), amelyek a projekt zárásáig aláírásra kell, hogy kerüljenek.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: INFRADEV-02-2019-2020
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.03.20.
Keretösszeg: 24 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2018. 12. 19.
Határidő:
2019.03.20.
Kiírás neve magyarul:
Az új ESFRI projektek előkészítési szakaszának támogatása
Kiírás neve angolul:
Preparatory Phase of new ESFRI projects and early phase support to ESFRI high strategic potential areas
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science