40 különböző nyitott pályázat
2020. szeptember 19.
Pályázati szűrő
ivs
kt
tk
ikt
nka
bt
gyf
űt
émg
eh
k
keg
b
tg

Egyéni Ösztöndíjprogram

Összefoglaló:

Az Egyéni Ösztöndíjprogram célja, hogy segítse kibontakoztatni azoknak a tapasztalt kutatóknak a kreatív és innovációs képességeit, akik az egyéni készségeik sokoldalúságát kívánják fejleszteni, haladó képzési lehetőségek, nemzetközi, illetve szektorok közötti mobilitási programok keretében.

Célok:

MSCA-IF-GF Global Fellowships (Globális Ösztöndíjprogram)
MSCA-IF-EF-ST Standard European Fellowships (Európai Ösztöndíjprogram)
MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel (Társadalom és Vállalkozás Testület ösztöndíjai)
MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel (Reintegrációs Testület ösztöndíjai)
MSCA-IF-EF-CAR Career Restart panel (Karrier Újrakezdési Testület ösztöndíjai)

Az Egyéni Ösztöndíjprogram bármilyen állampolgársággal rendelkező kutatók számára nyitva áll és lehetőséget biztosít új tudás elsajátítására, illetve átadására, valamint olyan kutatás-fejlesztésekben való részvételre, amelyek az Európai Unióban, a Horizon 2020 társult országaiban vagy Európán kívüli államokban valósulnak meg. Az ösztöndíj keretében különösen azoknak a kutatóknak a visszatérését, illetve újbóli beilleszkedését támogatják, akik Európán kívüli területekről térnek vissza, továbbá azokét, akik korábban már dolgoztak Európában, illetve akik az Európai Unión vagy a H2020 Program társult államain kívüli konfliktusok következtében kényszerültek lakóhelyük elhagyására. Az ösztöndíj ezen kívül támogatja azoknak az egyéni kutatóknak a karrierújrakezdését, akik ígéretes jövő előtt állnak.

A támogatás elnyeréséhez a tudományos szektorban vagy a tudományos szektoron kívül tevékenykedő kedvezményezett és a kutató közösen benyújtott pályázata szükséges. Pályázati felhívásonként csak egy benyújtott pályázat értékelésére kerül sor minden egyéni kutató esetében.

Az ösztöndíjak megvalósulhatnak az Európai- vagy a Globális Ösztöndíjprogram keretében. Az Európai Ösztöndíjakra az EU Tagállamokban és a Horizon 2020 Program társult országaiban kerül sor, és a világ bármely országából Európába érkező vagy az Európán belül mozgó kutatók számára nyitva állnak. Az érintett kutatóknak meg kell felelnie az Európai Ösztöndíjprogramot meghirdető ország mobilitási szabályainak.

Az Európa területén megvalósuló, közvetlen és hosszú távú kutatói munkakörbe való visszatérés, illetve újbóli beilleszkedés (beleértve a kutató eredeti származási országába való visszatérést is), az Európai Ösztöndíjprogram elkülönített, multidiszciplináris reintegrációs testületén keresztül kerül támogatásra. Ennek keretében a harmadik országból Európába irányuló közvetlen mobilitási törekvésnek kell megvalósulnia.

Pályamegszakítás esetén (például szülői szabadság igénybevétele) a kutatói pályára való visszatérést az Európai Ösztöndíjprogram az elkülönített, multidiszciplináris karrier újrakezdési testületén keresztül támogatják. A támogatásra akkor jogosult a kutató, ha a benyújtási határidőt közvetlenül megelőző 18 hónapon belül legalább 12 hónapon keresztül nem folytatott kutatói tevékenységet.

Azokat a kutatókat, akik a kutatási-innovációs projektjüket a tudományos ágazaton kívül működő szervezet keretei között kívánják megvalósítani, az Európai Ösztöndíjprogram az elkülönített, multidiszciplináris, társadalom és vállalkozás testületén keresztül támogatják. A testület célja a tudományos és a nem tudományos ágazatok közötti váltás elősegítése az innováció előmozdításának, valamint a vonzó karrierlehetőségek megnyitásának érdekében az akadémiai ágazaton kívül tevékenykedő kutatók számára.

A Globális Ösztöndíjprogram keretében egy harmadik országba történő kutatói kiküldetés valósul meg, valamint egy kötelező 12 hónapos visszatérési időszak, amelyet a kutató egy európai befogadónál kell, hogy töltsön. Az érintett kutatónak a kiküldetés célországában érvényes, és nem pedig a visszatérését követően őt befogadó ország mobilitási szabályainak kell megfelelnie. A Globális Ösztöndíjprogram keretében a kiküldetés kezdetén a kutatónak lehetősége nyílik az európai kedvezményezettnél, illetve egy partnerszervezetnél legfeljebb 3 hónapot eltölteni mielőtt a harmadik országbeli partner szervezethez csatlakozik.

Az Egyéni Kutatói Ösztöndíjat elnyerő kutatók választhatják azt a lehetőséget is, hogy kiküldetésüket egy európai ország területén valósítják meg a nem tudományos szektorban, az ösztöndíjuk teljes időtartamában. A 18 hónapot meg nem haladó ösztöndíjak esetében a kiküldetési időszak három hónapig tarthat. A 18 hónapot meghaladó ösztöndíjak esetében a kiküldetési időszak hossza maximálisan hat hónap lehet. A kiküldetési időszak egyben, vagy megszakításokkal is megvalósítható. A kiküldetésnek jelentős mértékben hozzá kell járulnia az ösztöndíj hatásához.

A kutató és a témavezető(k) közösen egy Karrier Fejlesztési Tervet kell, hogy készítsenek. A kutatási és innovációs célok mellett ez a terv magában kell, hogy foglalja a kutató képzési és karrier igényeit, többek között a más területeken is hasznosítható készségeket, oktatási, publikációs, illetve konferencia részvételi célokat is.

Végrehajtó ügynökség: European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Pályázati azonosító: MSCA-IF-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.09.12.
Keretösszeg: 273 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Egyéni kutatók
Konzorciumi előírás:

Nem releváns.

Feltöltés ideje: 2018. 02. 15.
Határidő:
2018.09.12.
Kiírás neve magyarul:
Egyéni Ösztöndíjprogram
Kiírás neve angolul:
Individual Fellowships
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science